Hvad kan vi hjælpe med?

Forebyggende hjemmebesøg

De forebyggende hjemmebesøg tilbyder råd og vejledning til alle ældre om sundhed og forebyggelse samt information om aktiviteter og muligheder i lokalområdet

Hvad kan vi tilbyde?

Forebyggelse er at forhindre opståen og udvikling af nedsat funktionsevne og mistrivsel. Formålet med hjemmebesøget er, at du og kommunen sammen kan drøfte din aktuelle livssituation og dit eventuelle behov for hjælp til at udnytte dine egne ressourcer for at kunne klare din egen hverdag. Samtalen kan dreje sig om hverdagen, trivsel, det sociale netværk, bolig, funktionsevne, sundhedstilstand, økonomi m.m.

Du bestemmer selv, om du vil tage imod tilbuddet. Fravælger du tilbuddet, kan du altid senere bede om et forebyggende hjemmebesøg.

Du kan læse vores kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg her.

Hvem kan få et forebyggende hjemmebesøg?

Borgere, der bor i Ishøj, som er fyldt 75 år, skal tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Herefter kan der ved behov tilbydes besøg, mens borgeren er mellem 75 og 80 år. Borgere, der er fyldt 80 og 82 år, tilbydes et forebyggende hjemmebesøg én gang årligt.

Er du fyldt 65 år, og kommer du i en særlig vanskelig livssituation, har du mulighed for at få et forebyggende hjemmebesøg. Ishøj Kommune har herunder valgt at fokusere på følgende målgrupper:

Borgere i livskrise

  • Tab af ægtefælle, herunder dødsfald i familien
  • Borgere/familier, der får tilbudt plejehjemsplads
  • Borgere, der udskrives efter længere tids indlæggelse

 Borgere der er isoleret i særlig grad

  • ​Borgere, der udskrives efter rehabiliteringsforløb
  • Borgere, der kan være isoleret på grund af kulturelle forhold
  • Borgere, der er isoleret efter længere tids sygdom

Borgere med sansetab

  • ​Borgere, der som følge af sansetab bliver isoleret (tab af hørelse og syn, demens m.m)

Herudover tilbydes hjemmebesøg til 70 årige borgere, der bor alene på deres bopæl.

Tavshedspligt

Medarbejderne har tavshedspligt om personlige forhold, der kommer frem under hjemmebesøgene. Videregivelse af personlige oplysninger sker kun med borgerens samtykke.

Kontaktinformationer

Forebyggelseskoordinator:

Dorte Rasmussen
Telefon: 4357 7607
E-mail: dr@ishoj.dk

Vi opfordrer dig til ikke at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger pr. mail.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 9. september 2019