Hvad kan vi hjælpe med?

Forebyggende indsatser

Har du som forælder brug for hjælp til at styrke dit barns udvikling, eller har I som familie brug for hjælp til at trives bedre, så kan I læse om jeres muligheder her

Ishøj Kommune tilbyder en række forebyggende indsatser til børn, unge og familier. Formålet med indsatserne er at tilbyde hjælp, mens problemerne endnu er små, og støtte dig og dit barn i at opnå bedre udvikling og trivsel.

Nedenfor kan du se, hvilke indsatser vi tilbyder, og hvem indsatserne henvender sig til.
 

Ungerådgivning

Er du mellem 15 og 25 år, og har du brug for en samtale med en professionel, kan du kontakte den anonyme Ungerådgivning i Center for Børn og Forebyggelse. Samtalernes temaer kan være mange - fx forældres skilsmisse, konflikter derhjemme eller i skolen, tristhed, ensomhed eller mobning. Rådgivningen er anonym og bliver mellem dig og psykologen.

Ungerådgivningen kan kontaktes på tlf. 51 50 44 41.

Du kan læse mere om Ungerådgivningen her.

Åben anonym familierådgivning

Har du børn op til 18 år og har du brug for rådgivning og vejledning, kan du ringe til Åben Anonym Rådgivning. Rådgivningen foregår anonymt og kan for eksempel dreje sig om udfordringer i forhold til forældrerollen; konflikter i parforholdet, som påvirker jeres børn; skilsmisserelaterede udfordringer eller bekymrende ændringer i jeres barns adfærd eller humør.

Du kan læse mere om tilbuddet og finde kontaktoplysninger her.

Åben rådgivning for forældre

Hvis du er bekymret for, om dit barn udvikler sig, som det skal, eller hvis du har andre spørgsmål, som en tale-/hørekonsulent, en sundhedsplejerske eller en psykolog måske kan hjælpe med, kan du kontakte de fagpersoner, som er tilknyttet dit barns dagtilbud eller skole.

Du kan læse mere om tilbuddet og finde kontaktoplysningerne her.

Pigegruppe

Pigegruppen er et tilbud til piger, som har trivselsproblemer, og som er mellem 7 og 15 år. I pigegruppen får dit barn mulighed for at møde andre piger, som er i en lignende situation, og for at tale om det, der er svært. 

Som forælder har du også mulighed for at få en samtale om dit barns trivselsproblemer.

Du kan læse mere om tilbuddet og finde kontaktoplysninger her.

Cool Kids og Chilled - angstgrupper for børn, unge og forældre

I vores angstgrupper Cool kids og Chilled arbejder vi målrettet med børnenes og de unges angstproblematikker og giver dig og dit barn indsigt og forståelse for angstens natur, og for hvilke strategier, I kan bruge for at komme angsten til livs.

Cool Kids

Cool Kids er et tilbud til børn i 3.-6. klasse.   

Chilled

Chilled er et tilbud til unge i alderen 13-18 år.  

Cool Kids og Chilled er ikke tilstrækkelig hjælp, hvis dit barn har massivt skolefravær, og derfor er børn og unge med massivt skolefravær ikke i målgruppen for tilbuddet. Her skal det tages kontakt til skoleledelsen på dit barns skole.

Du kan læse mere om tilbuddene og finde kontaktoplysninger her.

Vejledning vedr. kommunikation (ADHD- eller autismeproblematikker)

Vejledning vedrørende kommunikation er et tilbud til dig, der har et barn, som for nylig er blevet diagnosticeret med ADHD- og/eller autismeproblematikker. Vejledningen giver dig redskaber til at styrke dit barns sproglige og kommunikative udvikling.

Du kan læse mere om tilbuddet og finde kontaktoplysninger her.

Tegn Til Tale - afprøvningsforløb og individuelle forløb

'Tegn Til Tale - afprøvningsforløb og individuelle forløb' er kursustilbud til forældre, pårørende og netværk til børn, som har vanskeligt ved at forstå og udtrykke sig i talesprog. Kurserne har fokus på pædagogisk og visuel kommunikation.

Du kan læse mere om tilbuddene og finde kontaktoplysninger her.

De Utrolige År - forældrekursus

De Utrolige År er et tilbud til dig, som har et barn med ADHD, autisme eller lignende vanskeligheder. På kurset får du en bredere forståelse af dit barns udfordringer, og hvilken betydning udfordringerne har for dit barns adfærd. Du får også viden om, hvordan du kan tage højde for dit barns vanskeligheder og konkrete redskaber til at håndtere dem.

Du kan læse mere om tilbuddet og finde kontaktoplysninger her.

Rådgivning og stemmetræning til børn og unge med hæs eller svigtende stemme

Rådgivning og stemmetræning tilbydes til børn og unge i alderen 0-17 år med hæs eller svigtende stemme.

Du kan læse mere om tilbuddet og finde kontaktoplysninger her.

Søskendegruppe for børn og unge med søskende der har et handicap

Søskendegrupperne er et tilbud til børn og unge i alderen 9-18 år, som har en søskende, der har et handicap. Tilbuddet omfatter både en børnegruppe og en ungegruppe. Fælles for de to grupper er, at du kan møde andre børn og unge, som er i samme situation som dig. I gruppen kan du tale med andre børn og unge om, hvordan det er at have en bror eller en søster, som har et handicap.

Du kan læse mere om tilbuddet og finde kontaktoplysninger her.

Korte vejledningsforløb for familier

Vejledningsforløbet er et tilbud til familier med børn i alderen 0-18 år. I vejledningsforløbet får du og din familie støtte til at håndtere konkrete udfordringer eller problemer. Du kan for eksempel benytte tilbuddet, hvis du oplever fastlåste konflikter i familien eller hvis du har behov for hjælp til at støtte dit barns trivsel og udvikling.

Du kan læse mere om tilbuddet og finde kontaktoplysninger her.

Familievejledning til familier med ny-diagnosticerede børn

Familievejledningen er et tilbud til familier med børn i alderen 0-18 år, hvor barnet for nylig er blevet diagnosticeret med en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Vejledningen gives så vidt muligt ved besøg i hjemmet og kan blandt andet give dig og din familie kendskab til relevante offentlige tilbud og muligheder for iværksættelse af sociale indsatser.

Du kan læse mere om tilbuddet og finde kontaktoplysninger her.

Graviditetsbesøg

Er du gravid for første gang, eller har du tidligere haft et svært graviditets- eller efterfødselsforløb, så kan du få et besøg af en sundhedsplejerske, inden du føder. Her har du mulighed for at lære din sundhedsplejerske at kende og drøfte spørgsmål eller problemer, som du gerne vil have afklaret inden fødslen.

Du kan læse mere om tilbuddet og finde kontaktoplysninger her.

Ung Mødregruppe

Er du ung og gravid, så har du mulighed for at deltage i mødregruppen for unge mødre. I Ung Mødregruppe får du mulighed for at skabe et lokalt netværk og for at diskutere ny viden om graviditet og børn. Mødregruppen mødes én gang ugentligt.

Du læse mere om tilbuddet her.

Tip Tab Tynde - Tilbud til familier med overvægtige børn

Tip Tab Tynde er et tilbud til familier med skolebørn fra 0. til 6. klasse, der har problemer med overvægt. I Tip Tab Tynde får du og din familie hjælp til at ændre kost- og motionsvaner i en sundere retning. Du får også viden om, hvordan du som forælder kan håndtere de udfordringer, der knytter sig til at have et barn, som er overvægtigt.

Du kan læse mere om tilbuddet og finde kontaktoplysninger her.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Midlertidige telefonnumre:

 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
 • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse: Tlf. 4357 7293
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 4357 7297
 • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
 • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 11. november 2020