Hvad kan vi hjælpe med?

Foreninger kan nu bruge udvalgte idræts- og fritidsanlæg igen

Udvalgte idræts- og fritidsanlæg bliver nu åbnet for foreninger, som tilbyder udendørsaktiviteter uden kropskontakt

Ishøj Kommune åbner nu nogle af kommunens fritids- og idrætsanlæg efter corona-nedlukningen.

Det betyder, at foreninger, som tilbyde udendørsaktiviteter uden kropskontakt, nu kan forsigtigt genoptage deres aktiviteter under forudsætning af, at de påtager sig ansvaret for at overholde og efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger og krav.

Klubhuse og omklædningsfaciliteter vil dog fortsat være lukkede og kan ikke benyttes.

Den delvise åbning sker, efter at Danmarks Idrætsforbund og DGI har været i dialog med Sundhedsstyrelsen og tilpasset deres anbefalinger til udendørs idræt uden kropskontakt.

Disse anlæg åbner igen

Den delvise åbning træder i kraft mandag den 27. april og vil gøre det muligt for foreninger at benytte følgende kommunale faciliteter:

 • tennisanlæg
 • petanquebaner
 • ridefaciliteter
 • kastegårde til cricket
 • hundetræningsarealer
 • udearealer ved spejderhytter

Også vandaktiviteter som dykning, kajak, roning, sejlads og havsvømning vil blive åbnet.

Du kan her se en oversigt over de foreninger I Ishøj, som kan opstarte deres udendørs aktiviteter.

Kommunen leverer værnemidler

Ishøj Kommune opfordrer til, at foreninger nøje overvejer, om de vil genoptage deres aktiviteter og i så fald hvilke tilpasninger, der skal laves for at kunne leve op til myndighedernes krav. 

De foreninger, som er omfattet af den delvise åbning kan rette henvendelse til Ishøj Idræts & Fritidscenter, hvis de ønsker værnemidler, såsom håndsprit, ved de kommunale anlæg, der er en del af åbningen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes telefonisk til Center for Kultur og Fritid på telefon 4357 7117

Fodbold åbner ikke

Kommunen åbner ikke op for fodboldbaner og -træning - heller ikke i små grupper - da fodbold er en kontaktsport.

Denne beslutnign er i tråd med DBU’s udmelding, som Ishøj Kommune vil følge, indtil der kommer nye anbefalinger fra myndighederne.

Myndighedernes anbefalinger til foreninger

Her kan du læse sundhedsmyndighedernes generelle krav og anbefalinger, samt de særlige anbefalinger til foreningslivet:

 • At man ikke må samles flere end 10 personer
 • At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit
 • Det forudsættes, at klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige 

Anbefalinger fra DIF og DGI

Hvis foreninger vælger af afholde udendørs idrætsaktiviteter, anbefaler DIF og DGI, at foreningerne er opmærksom på, at:

 • Udendørsaktiviteten bør foregå i mindre grupper
 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår
 • Medlemmer af foreningen møder op omklædt og tager hjem efter endt udendørsaktivitet
 • Klubhuse og fælles badefaciliteter ikke må være tilgængelige

Derudover vil en række specialforbund komme med supplerende og idrætsspecifikke anbefalinger. Vi opfordrer alle foreninger til at orientere sig i eventuelle udmeldinger fra de respektive forbund. 

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 27. april 2020