Hvad kan vi hjælpe med?

Fritidstilbud for børn og unge med særlige behov

I Ishøj Kommune skal børn og unge have mulighed for at have et indholdrigt fritidsliv. For nogle børn og unge kan det være svært at begynde på et ordinært hold i en forening. Derfor har vi etableret en række hold, som understøtte børn og unge med særlige behov og funktionsnedsættelser.

Konkrete fritidstilbud til børn og unge med særlige behov eller funktionsnedsættelser:

Det fælleskommunale samarbejde om handicapidrætten udgives hvert år et katalog med idrætstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelser. Heri finder du mange gode tilbud for børn og unge med særlige behov. Du kan få kataloget gennem din sundhedsplejerske eller ved at kontakte Center for Kultur og Fritid, kultur@ishoj.dk

I Ishøj Kommune har vi i sæson 20/21 tre hold:

Som forældre kan du også få råd og vejledning gennem Ifel - Specialsport.

Til foreninger - start af hold 

Hvis du som forening gerne vil starte et hold op for børn eller unge med funktionsnedsættelser, så har du mulighed for at få hjælp og støtte. Igennem det fælleskommunale samarbejde for handicapidræt er det muligt at søge en pulje. Den fælleskommunale handicap idrætspulje er en sammenslutning af 15 kommuner i hovedstadsområdet, som i fællesskab yder økonomisk tilskud til oprettelse af nye idrætstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelse. 
 Aktiviteterne oprettes på tværs af kommunegrænser, og støtten gives med henblik på, at flere børn og unge under 25 år kan komme til at dyrke deres idræt i almindelige idrætsforeninger.
 Kommuner, idrætsforeninger og andre interesserede kan søge tilskud til opstart af idrætsprojekter, og ansøger samt aktivitetssted skal dog høre hjemme i en de kommuner, der er tilsluttet den fælleskommunale idrætspulje. 

Læs mere her om den fælleskommunale handicapidrætspulje.

Du er altid velkommen til at kontakte Center for Kultur og Fritid, hvis du er interesseret i at høre mere. 

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 10. september 2020