Hvad kan vi hjælpe med?

Fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn og unge

Her kan du læse om muligheder for fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn og unge i alderen 0-18 år med motoriske funktionsnedsættelser, motorisk usikkerhed eller forsinket udvikling.

Hvis dit barn har motoriske vanskeligheder eller er motorisk handicappet, er det muligt, at dit barn eller I som forældre kan få støtte gennem de forskellige tilbud i kommunen eller gennem sundhedssystemet (hospitalet, læge eller speciallæge). Støtten kan gives som råd og vejledning, som kan forebygge, at dit barns vanskeligheder ikke bliver større, eller som egentlig træning/behandling til børn og unge med motoriske handicap.

Hvad er fysio- og ergoterapeutisk bistand?

Tilbuddet om fysio- og ergoterapeutisk bistand består af forskellige tilbud om undersøgelse, rådgivning/vejledning og træning/behandling. Der er forskellige muligheder for fysio- og ergoterapeutisk bistand alt efter dit barns behov og funktionsniveau.

Generel rådgivning og vejledning i de almene daginstitutioner og skoler

Personalet i dagtilbuddene har i noget omfang en viden om børns motoriske udvikling. Dagtilbuddene og skolerne i Ishøj har endvidere mulighed for at indhente generel rådgivning fra de fysio- og ergoterapeuter, som er ansat i Ishøj Kommune.

Specialbørnehavegrupperne i Piletræet og i Birkely samt gruppeordningerne (skole) på Strandgårdskolen og på Vallensbæk Skole har en særlig aftale med fysio- og ergoterapeuterne, hvor de kommer med jævne mellemrum og drøfter børnenes motoriske problemstillinger med personalet.

Spørg eventuelt personalet i dit barns dagtilbud eller på dit barns skole om, hvordan dine børns vanskeligheder kan afhjælpes bedst muligt i hverdagen.
 

Udredning, råd og vejledning om børn med motoriske vanskeligheder

Hvis du er bekymret for, hvorvidt dit barn har betydelige motoriske udviklingsvanskeligheder, anbefales det altid, at du kontakter egen læge for at drøfte dine bekymringer. I nogle tilfælde vil du blive henvist til udredning hos en fysioterapeut i sundhedssystemet.

Kommunen kan i nogle tilfælde også varetage udredningen af dit barn. Det gælder især i de tilfælde, hvor udredningen er nødvendig for at kunne give dig som forælder en god rådgivning/vejledning, samt hvor det er nødvendigt, at personalet i dit barns dagtilbud eller på dit barns skole også får en god rådgivning om, hvordan de i hverdagen kan støtte dit barns motoriske udvikling.

Genoptræning af børn og unge

I forbindelse med indlæggelse og udredning af børn og unge på et hospital vil barnet/den unge ofte blive udskrevet med en genoptræningsplan, som varetages af Ishøj Kommune. Når genoptræningen er afsluttet, vil en del af disse børn og unge overgå til en træningsplan, som har til hensigt at sikre, at barnets motoriske funktionsniveau fastholdes. Dvs. at barnet ikke går tilbage i sin motoriske udvikling. Dette kaldes for vedligeholdelsestræning eller vedligeholdende fysioterapi.

Vedligeholdende fysioterapi

Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne skal tilbydes fysio- og/eller ergoterapeutisk træning eller behandling med henblik på at vedligeholde barnets/den unges funktionsniveau. Vi tilbyder denne træning af dit barn både individuelt eller på hold.

Børn og unge med CP eller andre kroniske lidelser har et særligt krav på/behov for vedligeholdelsestræning.

Vederlagsfri fysioterapi

Udover kommunens tilbud om træning og behandling af børn og unge med fysiske handicap har man som forældre mulighed for at få tilbudt vederlagsfri fysioterapi, som egen læge kan henvise til. Ordningen er således, at man i løbet af et år kan få 20 gange fysioterapi hos en fysioterapeut, man som forældre selv vælger.

Der gøres dog opmærksom på, at hvis man både søger fysioterapi hos egen læge som vederlagsfri fysioterapi og hos kommunen som vedligeholdende fysioterapi, vil kommunen tage stilling til, om den vederlagsfri fysioterapi er dækkende for barnets/den unges behov. Man kan således ikke automatisk forvente, at man kan få fysioterapi både via egen læge og via kommunen.
 

Hvordan kan jeg søge om bistand til mit barn?

Hvis dit barn ikke er henvist til genoptræning eller anden fysio- eller ergoterapeutisk støtte via sundhedssystemet, er du velkommen til at kontakte specialpædagogisk konsulent Sine Marie Hummelgaard Edwards på tlf. 23 22 18 22 for at høre mere.

Hvis du er bekymret for, hvorvidt dit barn har væsentlige motoriske vanskeligheder, som bør undersøges, bør du kontakte egen læge. Du kan også drøfte din bekymring med personalet i dit barns dagtilbud eller på dit barns skole. Endvidere kan du drøfte dine bekymringer med fagpersoner fra kommunen, som du er i kontakt med i forvejen. Det kan være en sundhedsplejerske, en tale-/hørekonsulent eller en psykolog.

Hvis du ønsker at læse mere om, hvilke ydelser Ishøj Kommune har på området, så kan du læse mere her.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 6. maj 2019