Hvad kan vi hjælpe med?

Godkendelse af en forening i Ishøj

En forening skal godkendes som tilskudsberettiget for at få tilskud fra kommunen og låne kommunale lokaler. Det er Folkeoplysningsudvalget, der godkender foreninger som tilskudsberettigede i Ishøj Kommune

For at blive godkendt skal en forening:

• være demokratisk opbygget
• være ikke kommerciel
• have et sæt vedtægter og en bestyrelse
• have aktive medlemmer, der betaler kontingent

Ansøgning om godkendelse

Ansøgning om godkendelse fremsendes på mail til Center for Kultur og Fritid på mail kultur@ishoj.dk.

Ansøgningen vedlægges følgende bilag:
• Vedtægter, der opfylder Folkeoplysningslovens formelle krav
• Medlemsliste, der for hvert enkelt medlem mindst oplyser om navn, adresse og fødselsdato.
• Bestyrelsesliste, der for mindst formand og kasserer udover navn, adresse og fødselsdato også oplyser om telefonnummer og e-mailadresse.
• En ”på tro og love” erklæring på, at medlemmerne har betalt kontingent og dokumentation for dette.

Krav til vedtægter

Ifølge Folkeoplysningsloven skal en forenings vedtægter have paragraffer, der som et minimum definerer:


• Foreningens navn og hjemsted
• Foreningens formål, der både beskriver en aktivitet og et forpligtende socialt samvær
• Hvem der kan blive medlem af foreningen. En tilskudsberettiget forening skal være åben for alle, der kan gå ind for dens vedtægter
• Hvordan bestyrelsen vælges og antallet af bestyrelsesmedlemmer
• Hvordan generalforsamlingen indkaldes, hvornår den holdes, og hvordan den afvikles. Indkaldelsen skal ske ved brev eller mail til alle medlemmer med angivelse af tid og sted og dagsorden
• Hvem der har tegningsret for foreningen (den eller de personer i bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i forhold til offentlige myndigheder)
• Regnskabsåret
• Valg af revisor, der ikke må være medlem af bestyrelsen
• Hvordan vedtægterne ændres – det kan kun ske på en generalforsamling
• Hvad der sker med foreningens eventuelle overskud ved ophør.

DGI har lavet en guide til processen omkring at danne vedtægter i en ny forening. Hent Vedtægtsgeneratoren her.

Kontakt

Center for Kultur og Fritid

Ishøj Store Torv 20, 4. Nord
2635 Ishøj

kultur@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 13. januar 2020