Hvad kan vi hjælpe med?

Godkendelse efter vandløbslovens § 47 til flytning af udløb af grøft til St. Vejleå på matr. nr. 5b Tranegilde By, Ishøj

Ishøj Forsyning får tilladelse til flytning af udløb til grøft

Ishøj Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til Ishøj Forsyning til flytning af udløb af grøft til St. Vejleå på matr. nr. 5b Tranegilde By, Ishøj. 
Forud for etablering af letbanen skal flyttes en eksisterende regnvandsgrøft. 
Tilladelsen meddeles i medfør af: 
• Lov om vandløb, lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25/11/2019 § 47 
• Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016 §§ 17 & 9.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber torsdag d. 2. januar 2020.
 

BilagStørrelse
Afgørelse inkl. klagevejledning394.24 KB
Tegning med omlagt grøfteforløb335.52 KB

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 5. december 2019