Hvad kan vi hjælpe med?

Godkendelse til flytning af udløb af regnvandsgrøft til St. Vejleå i Vallensbæk

Godkendelse efter vandløbslovens § 47 til flytning af udløb af regnvandsgrøft til St. Vejleå på matr. nr. 5gg Vallensbæk By, Vallensbæk beliggende i Vallensbæk Kommune


Ishøj Kommune som vandløbsmyndighed for Vallensbæk Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til HOFOR A/S til flytning af udløb af regnvandsgrøft til St. Vejleå på matr. nr. 5gg Vallensbæk By, Vallensbæk. 
Forud for etablering af letbanen skal flyttes en eksisterende regnvandsgrøft. 
Tilladelsen meddeles i medfør af: 
• Lov om vandløb, lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25/11/2019 § 47 
• Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016 §§ 17 & 9.

Tilladelse inkl. klagevejledning kan ses her
 

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 6. februar 2020