Hvad kan vi hjælpe med?

Grønt Råd

Grønt Råd skal sikre en optimal udnyttelse af kommunens samlede ressourcer (borgere, virksomheder, foreninger og forvaltning) i processen frem mod et lokalt samfund med en natur i trivsel og et bæredygtigt miljø og klima

Grønt Råd skal koordinere aktiviteter i kommunen, som har relation til klima, miljø og natur - og som understøtter kommunens vision og planer for udvikling.

Deltagere i Grønt Råd er repræsentanter fra organisationer, virksomheder og foreninger, der er lokalt forankret, og som arbejder med klima og miljø.

Grønt Råd er etableret af Ishøj Byråd i januar 2012.

Medlemmer og kontakt

Ishøj Kommunes Klima- og Miljøpris

Ishøj Kommune sætter stor pris på den frivillige indsats, som både virksomheder og borgere gør til gavn for vores fælles klima og miljø, og uddeler derfor årligt Klima- og Miljøprisen. Vinderen får en præmie, der har en værdi af 5.000 kroner.

Ved udvælgelsen af kandidater lægger Grønt Råd vægt på, at priskandidatens indsats for eksempel har øget den almindelige interesse for klima og miljø, har medført at kommunens CO2-udledning nedbringes og/eller har tilskyndet til, at så mange som muligt udfører en aktiv indsats og kan tjene som inspiration for andre. For en virksomhed gælder det, at indsatsen skal være udover, hvad virksomheden er forpligtig til i forhold til loven. 

I 2017 var temaet "Grøn ildsjæl", vinderen blev en familie, som ikke havde brugt skyldemiddel i mange år, og de har en stor vandtank i deres lille have til regnvand, som de vander haven med. De bruger aldrig plasticposer, de sparer på strømmen, og de undgår så vidt muligt madspild.

I 2018 var temaet "Sundere trafik", vinderen blev en borger, som cykler hver dag til sit arbejde i Ballerup, selv om han har en bil. Han bruger generelt cyklen for sine transportbehov af varer. Han handler helst lokalt for at undgå transport over større afstande. Og han ses også tit på vejene på sin christianiacykel med børnene i, så de også får kendskab til at cykle.

I 2019 var temaet "mit yndlingssted i Ishøj natur"  vinderen blev en borger, som med sin beskrivelse og billede af store Vejleå vandt 5000 kr.

Citat fra borger: Der er bare så smukt. Fra Tranegilde ned til spejderhytten ved strandvejen. Jeg har haft mange gåture langs åen med fantastiske oplevelser med skøn natur og fisk, ål, heste, hejre, ænder m.fl.

Som noget nyt i 2019, er der blevet lavet en naturside med flotte billeder af kommunen klik her

Ishøj Byråd uddeler Klima- og Miljøprisen i slutningen af året efter indstilling fra Grønt Råd. 

Afsluttede aktiviteter

AAB afd. 55 holdte deres årlige Kulturbrofest i Vejleåparken d. 25. august 2018. Her deltog Grønt Forum, Ishøj Kommune og Vestforbrænding med en stand, hvor beboerne kunne få viden og inspiration til den nye affaldsordning. Beboerne kunne få vist, hvordan man får plads til at sortere sit affaldet i køkkenet.
Vestforbrænding havde en skraldebil med og oplyste om affaldssortering, og hvad der sker med det indsamlede skrald. Grønt Forum havde forskellige materialer og praktiske eksempler med, der viste, hvordan man bedst kan sortere og opbevare skraldet i en lejlighed. Både plastikbøtter, indrettede køkkenskabe og billeder af flere løsninger til køkkenskabet.

Ansøgning om midler fra Klimapuljen 2021

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 7. april 2021