Hvad kan vi hjælpe med?

Grønt lys til tidlig indflytning i kolonihaver

På grund af corona-situationen har kolonihaveejerne fået dispensation til at tage deres have i brug før 1. april

Siden 20. marts 2020 har det været muligt for kommunens kolonihaveejere at flytte ud i en af kommunens to kolonihaveforeninger.

Normalt skal de vente til 1. april, men Ishøj Kommune har valgt at give en dispensation fra reglerne på grund af den nuværende situation med coronavirus. 

”Vi vil gerne give Ishøjs kolonihaveejere mulighed for at komme tidligere ud i deres kolonihave, så de kan få noget frisk luft på egen matrikel. Vi er jo i en tid, hvor vi skal blive derhjemme på grund af coronavirus, og det kan være ekstra svært, hvis man fx ikke har en have at gå ud i,” siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

Corona-regler gælder også i kolonihaven

Det er vigtigt at understrege, at Sundhedsmyndighedernes nuværende regler om fx at holde afstand, og at det kun er tilladt med forsamlinger på under 10 personer, også gælder i kolonihavens fællesskab.

Normalt må kolonihaveejerne benytte haverne fra 1. april til 30. september og udenfor dette tidsrum kun til kortvarige ophold, i weekender og lignende. 

Dispensationen til en udvidelse af sæsonen gælder i 2020 for de to kolonihaveforeninger i Ishøj Kommune - Haveforeningen Ishøjgård og Ishøj Søndergård.

Nye regler om hjemmepleje til udenbys kolonihaveejere

Bor du i en anden kommune, har en kolonihave i Ishøj og modtager hjemmepleje? 

Så skal du være opmærksom på, at regeringen har vedtaget tiltag, der gør, at Ishøj Kommune kan beslutte ikke at tildele dig hjemmepleje, hvis du bor i din kolonihave under den nuværende corona-situation. Det kan være nødvendigt i forhold til det pres, der pt. er på Hjemmeplejen på grund af corona. 

Udenbysborgere , som tager midlertidigt ophold i Ishøj Kommune, fx i en kolonihave, har tidligere skulle have hjemmepleje fra Ishøj Kommune, hvis de havde hjemmepleje i deres hjemkommune.

Hvis du er i tvivl, om du kan få tildelt hjemmepleje i din kolonihave som udenbys kolonihaveejer, er du velkommen til at kontakte Ishøj Kommunes Center for Voksne og Velfærd, Visitationen, på tlf. 43 57 69 91.

Følg corona-situationen og dens konsekvenser for Ishøj Kommune på ishoj.dk/corona

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575



Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 31. marts 2020