Hvad kan vi hjælpe med?

Grund til boliger til salg

Industrivangen 8 i centrum af Ishøj er i udbud fra 21. februar 2020 – 31. marts 2020 kl. 12

Grunden er på 2.762 kvadratmeter.

Den ledige grund på Industrivangen 8 ligger i et tidligere erhvervsområde i centrum af Ishøj, som kommunen er ved at omdanne til by med boliger, kulturelle institutioner, erhverv og grønne områder. Kommunen har lavet en helhedsplan for området, som danner baggrund for Lokalplan 1.87, der er udarbejdet for ejendommen Industrivangen 8 og naboejendommene Industrivangen 2-6.

Lokalplanen bestemmer, at grundene på Industrivangen 2-8 skal anvendes til beboelse på op til 8 etager og en bebyggelsesprocent på maksimum 100. Helhedsplanen muliggør generelt bebyggelse i 2-4 etager i dele af området og op til 6-8 etager i andre dele. De tre matrikler på adressen Industrivangen 2-8 udgør samlet cirka 11.000 m².

Sådan foregår udbuddet

Hent udbudsmaterialet 

  • Start den 21. februar 2020 og frist tirsdag den 31. marts 2020 kl. 12
  • Køber overtager ejendommen den 1. juli 2020 

Ishøj Kommune er berettiget til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud og eventuelt at forkaste dem alle.

Salget er betinget af Ishøj Byråds endelige godkendelse.

Det er en betingelse for salget af ejendommen, at køber senest den 1. juli 2021 søger om byggetilladelse til Ishøj Kommune og nedriver den eksisterende bygning. Herefter skal køber i overensstemmelse med lokalplanen for Industrivangen 2-8 begynde og fuldføre et projekt med etagebeboelse efter den gældende helhedsplan.

En ibrugtagningstilladelse for det nævnte byggeri skal kunne udstedes senest den 1. juli 2023.

Kontakt

Center for Ejendomme

Ishøj Store Torv 20, 3. sal
2635 Ishøj

cej@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 21. februar 2020