Hvad kan vi hjælpe med?

Grund til seniorboliger og rækkehuse til salg

Området, hvor grunden ligger er omkranset af en allé med lindetræer, et grønt areal samt en fredskov.

En grund ved Ørnekærs Vænge er i udbud indtil den 22. oktober 2019

Ishøj Kommune har besluttet at udbyde et areal ved Ørnekærs Vænge til salg med henblik på opførelse af et antal rækkehuse samt seniorvenlige boligenheder i kombination med et overdækket udenomsareal (vinterhave).

Arealet, der udgør ca. 18.400 kvadratmeter, vil være i udbud fra 25. september - 22. oktober 2019, hvor alle interesserede kan afgive et bud. Arealet sælges med ønske om afgivelse af bud pr. kvm. byggeret. 

Allé af lindetræer skal bevares 

I den vedtagne lokalplan for området (nr. 1.88), er kravet til områdets bebyggelse nærmere beskrevet, herunder bl.a. placering på grunden, materialevalg og byggehøjde. 

Adgang til arealet skal ske gennem to overkørsler fra Ørnekærs Vænge, hvor alléen af lindetræer ønskes bevaret ved tinglysning af en deklaration, hvor Ishøj Kommune står for vedligeholdelse og fornyelse af alléens smukke trærække.

Kroppedal Museum afslutter i øjeblikket en arkæologisk undersøgelse af området.

Området er i øvrigt omkranset af en allé med nævnte lindetræer, et grønt areal mod syd samt en fredskov mod øst.

Frist den 22. oktober 2019

Hent udbudsmaterialet 

Frist for afgivelse af tilbud er den 22. oktober 2019.

Ishøj Kommune stiller krav til en hurtig byggetilladelse og et efterfølgende byggeri med en kort tidshorisont. Det er udelukkende købers ansvar at opfylde myndighedskrav både i forhold til den nuværende og fremtidige anvendelse. Køber skal derfor indhente alle nødvendige tilladelser.

Kontakt

Center for Ejendomme

Ishøj Store Torv 20, 3. sal
2635 Ishøj

cej@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 25. september 2019