Hvad kan vi hjælpe med?

Havehjælp

Hvis du på grund af helbredet ikke længere kan holde din have, kan du søge om hjælp fra kommunen til at få klippet hækken og slået græsset. Hjælpen omfatter ikke pasning af køkkenhave og lugning af blomsterbede.

Om havehjælp

Hjælpen ydes i perioden fra d. 12. april til d. 30. november. 

Betingelser for at få havehjælp:

 • Du skal bo i Ishøj Kommune
 • Du skal på grund af helbredet ikke længere kunne holde egen have
 • Du har hjemmehjælp
 • Du skal være pensionist og økonomisk særlig vanskeligt stillet, hviket betyder, at du er berettiget til personlige tillæg.
 • Du må ikke have en likvid formue på over 87.700 kr.

Prisen for at være tilmeldt ordningen afhænger af størrelsen på det personlige tillæg. Prisen afhænger desuden af, om der er tale om en have på mere eller mindre end 100 m2. Hjælpen omfatter ikke lugning af blomsterbede eller pasning af køkkenhave, og der ydes ikke hjælp, hvis der bor andre i din husstand, der kan holde haven.  

Er du allerede tilmeldt ordningen, fortsætter den som tidligere.

Tilmelding eller eventuel framelding kan ske ved henvendelse til Center for Voksne og Velfærd. Du finder telefonnummer og mailadresse under 'Kontaktoplysninger'. 

Kontaktoplysninger

Til- eller framelding af havehjælp

Medarbejder:                         Telefonnummer:              E-mail:

Susan Hollensted                  4357 7608                         cvv@ishoj.dk

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 4. januar 2019