Hvad kan vi hjælpe med?

Hegnsyn

Der findes et Hegnsyn i alle kommuner

Hegnsynet er udpeget af kommunalbestyrelsen, og består af 3 medlemmer - heraf et plantningskyndigt og et bygningskyndigt medlem. Hegnsynet fungerer uafhængigt af kommunalbestyrelsen, og kommunen kan dermed ikke blande sig i hegnsynets sager. Hegnsynet træffer afgørelser efter bestemmelserne i hegnsloven. 

Yderligere oplysninger omkring Hegnsynet kan du få ved at trykke her.

I første omgang bør naboerne selv prøve at lave en aftale eller et forlig om det hegn, de er uenige om. Hvis det ikke er muligt, kan man skriftligt anmode hegnsynet om at få foretaget et hegnsyn. I brevet skal der stå hvem, hvor og hvad, man klager over.

Når man har klaget over et hegn, kommer det lokale hegnsyn på besøg og ser på hegnet og forholdene. Involverede grundejere vil blive indkaldt til hegnsynet ved anbefalet brev.

Hegnsynet er uafhængigt og består af tre personer, der er udpeget af byrådet.

Hegnsynet vil forsøge at få naboerne til at blive enige. Hvis det ikke kan lade sig gøre, afgør hegnsynet sagen ved kendelse 

Hvem gælder det for ?

Ejere (lejere) af fast ejendom i kommunen

Hegnsynet hjælper og mægler mellem 2 ejere om hegn i og ved skellinie.

Hvad skal jeg gøre ?
Der skal indsendes skriftlig anmodning om hegnsyn indeholdende oplysning om:

Hvilke ejendomme det drejer sig om, adresse, matr. nr. ejernavn
Hvad man vil klage over
Hvad man ønsker gjort i stedet for eller evt. reetableret
(f. eks. naboen har fældet beplantningen, som ønskes reetableret eller
om man ønsker fast hegn. Der skal tages hensyn til eventuel lokalplan eller
tinglyste servitutter.

Det koster 1806,00 kr., at afholde hegnsyn. 

Hvornår får jeg svar ?

Mellem 2-3 uger efter modtagelse af den skriftlige henvendelse. 

Kontakt

Center for Ejendomme

Ishøj Store Torv 20, 3. sal
2635 Ishøj

cej@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 7. september 2017