Hvad kan vi hjælpe med?

Seneste nyt om covid-19 (coronavirus)

Opdateret 4/12-2020 kl. 13.30: På ishoj.dk/corona og Ishøj Kommunes Facebook-side kan du læse seneste nyt om, hvordan covid-19 (coronavirus) påvirker kommunens forskellige områder. Vi opdaterer løbende

Du kan få et overblik over den aktuelle situation for de forskellige kommunale områder nederst på denne side.

Følg også med på kommunens Facebook-side, hvor vi løbende vil opdatere med seneste nyt.

Du kan se seneste status på smittetallet i Ishøj Kommune her.

Hvor skal jeg bære mundbind?

Regeringens nye corona-restriktioner indeholder et krav om mundbind på offentlige steder fra torsdag den 29. oktober 2020.

Det betyder, at du som borgerne skal bære mundbind - eller vil blive mødt af kommunale medarbejdere i mundbind - på en række kommunale områder.

Her kan du få et overblik over, hvordan restriktionerne vil påvirke dig som borger i Ishøj Kommune.

Vil du testes for covid-19?

Fra den 4.-6. december 2020 kan du blive testet i Vildtbanegård i Ishøj uden tidsbestilling.

Læs mere: Nu kan du igen blive testet for covid-19 i Ishøj

Hvis du er symptomfri og gerne vil testes for covid-19, kan du også bestille tid til en prøve på et testcenter på coronaprover.dk

De testcentre, som er nærmest Ishøj, er Taastrup og Ballerup.

Hvis du har symptomer på covid-19, skal du altid kontakte din læge, før du bestiller tid til test. Så vil din læge oprette en henvisning til dig til en af sygehusenes testklinikker. Herefter kan du vende tilbage til coronaprover.dk og bestille tid.

​Corona-ramte med lette eller ingen symptomer har mulighed for at få en midlertidig isolationsbolig, hvis de ikke kan isolere sig derhjemme.

Få svar på dine spørgsmål

Seneste nyt for hvert kommunale område

Forneden kan du læse, hvordan de forskellige kommunale områder bliver påvirket af lukningen af det offentlige Danmark.

Tryk på +'et for at åbne boksene. Emnerne (første ord) er i alfabetisk rækkefølge. 

I boksene kan du se, hvornår indholdet sidst er blevet opdateret:

Affald bliver hentet som normalt

(OPDATERET 10/9-2020)

Indsamling af dit affald er på nuværende tidspunkt ikke påvirket, og du vil få indsamlet affald som sædvanligt.

Vestforbrændingen opfordrer til, at du er ekstra opmærksom på at putte dit affald i lukkede poser. Så hjælper du din skraldemand med at undgå smitte.

Genbrugsstationen er åben igen

Genbrugsstationen er genåbnet for private (siden 31. marts 2020).

Åbningen sker dog på særlige vilkår, som du kan læse mere om her.

Du skal derfor kun besøge genbrugsstationen, hvis det er absolut nødvendigt.

Ingen flisning af haveaffald

Fra den 16. marts 2020 er flisning af grene til haveaffald udskudt på ubestemt tid. 

Hvis du har bestilt flisning til perioden, vil du blive kontaktet direkte. 

Vestforbrænding anbefaler, at du opbevarer dine grene, indtil flisning igen er muligt. Her vil Vestforbrænding vurdere, om grenene stadig kan flises. Hvis de ikke kan flises, tages de med. 

Kontakt

Alle borgere opfordres til at holde sig orienteret om situationen løbende på ishoj.dk/corona.

Vestforbrændings kundeservice kan kontaktes via selvbetjeningen. Der kan forekomme længere sagsbehandlingstid.

Telefonen er åben for akutte henvendelser på tlf. 70 25 70 60

Borgerservice åben for tidsbestilling - besøg på rådhus kun efter aftale

(OPDATERET 28/10-2020: Tilføjet info om mundbind)

Borgerservice

Borgerservice har alene åbent for bestilling af tid til personlig betjening i Ishøj By Center fra den 15. juni. Bestilling af tid skal ske telefonisk på 43 57 72 91.

Du vil fortsat både kunne ringe og skrive til Borgerservice.

Hvilke opgaver kan Borgerservice løse indtil corona-restriktionerne ophører?

Borgerservice kan løse de fleste opgaver telefonisk. Udstedelse af pas, kørekort og NemID kan ske efter tidsbestilling på nedenstående numre. 

Står du i en situation, hvor du har brug for fx et NemID her og nu, så ring til 4357 72 91. 

Sådan ringer du

Vi har udvidet telefonbetjeningen, så du hurtigere kan få hjælp.

Du ringer direkte til den medarbejder, der kan hjælpe dig. Derfor er det nogle andre numre end normalt, du skal ringe til.

Midlertidige telefonnumre til Borgerservice:

 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-13
 • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-13
 • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
 • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse: Tlf. 4357 7293
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-13
 • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 4357 7297
 • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
 • Tidsbestilling og andre henvendelser: Tlf. 4357 7291

Sådan skriver du

Skriv via Digital Post (e-boks), hvis du sender personlige oplysninger eller dokumenter

Hvis du har et mere generelt spørgsmål, som ikke vedrører din sag eller personlige oplysninger, kan du skrive til borger@ishoj.dk

Rådhuset

Rådhuset holder fortsat dørene lukket, med mindre du på forhånd har lavet en mødeaftale med en medarbejder.

Du kan kontakte Ishøj Kommune på tlf. 43 57 75 75 eller på mail ishojkommune@ishoj.dk

Mundbind

Borgerne skal bære mundbind, når de besøger Borgerservice for at tale med en medarbejder.

Medarbejderne i Borgerservice vil bære visir, så borgerne kan se, hvem de taler med.

Borgerne vil blive henvist til en skrankeplads, hvor der er opsat plexiglas mellem medarbejdere og borgere for at beskytte alle mod smittefare.

Bosteder har normal bemanding

(OPDATERET 28/10-2020: Tilføjet info om mundbind)

Mundbind

Personalet vil bære mundbind eller visir ved kontakt med borgerne, når de ikke har mulighed for at holde en behørig afstand på en meter.

Kløverengen

Kløverengen kører med normal bemanding for alle medarbejdere med direkte borgerkontakt.

Administrativt personale kan periodevis arbejde hjemmefra, såfremt det anbefales af sundhedsmyndighederne.

Kløverengen sørger løbende for at orientere beboere om evt. ændringer i sundhedsmyndighedernes anbefalinger, der vedrører det specialiserede sociale område.

Der laves informationsbreve, som uddeles personligt, med mulighed for at stille spørgsmål.

Der vil desuden være ophængt de til en hver tid gældende informationsplakater ved alle indgange til Kløverengen.

Kløverengen tilpasser løbende de socialfaglige og sundhedsfaglige indsatser, således at sundhedsmyndighedernes retningslinier overholdes med mindst mulig påvirkning af beboernes hverdag.

De aktuelle restriktioner vil du altid kunne finde på Kløverengens hjemmeside

Du er også velkommen til at kontakte Kløverengens personale på tlfnr: 23 22 12 61, 23 22 12 67 eller 23 22 12 70, hvor du kan få oplyst, hvilke restriktioner der måtte være gældende.

De sociale Viceværter - Hjemløseboliger

Der opretholdes fortsat almindeligt beredskab med telefonisk og personlig kontakt til beboerne.

Børne- og ungeindsatser kører videre

(OPDATERET 28/10-2020: Tilføjet info om gadeplan og tandplejen)

Gadeplan

Kommunens gadeplansmedarbejdere vil fortsat være på gaden for at hjælpe med at vejlede og rådgive de yngre borgere.

Udover den almindelige gadeplansindsats hjælper gadeplansmedarbejderne med at oplyse og opfordre Ishøjs unge til - med afsæt i en god relation og dialog - at følge de oplysninger og opfordringer, som kommunen og regeringen udsender.

Medarbejderne følger gældende retningslinjer om blandt andet at holde god afstand og vil benytte mundbind indenfor på offentlig tilgængelige områder for at mindske risikoen for smittespredning.

Vores gadeplansteam vil forsat være rundt i hele Ishøj og være lette at genkende på deres jakker med tydeligt logo.

Psykologisk rådgivning

Kommunens psykologer er nu tilbage efter nedlukningen og fortsætter igangværende forløb og vurderinger.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen i Ishøj tilbyder nu alle standardbesøg i første leveår samt behovsbesøg. Så I vil som familier igen få det samme tilbud som før corona.

Det, som er anderledes, er, at Sundhedsplejen fortsætter med at benytte værnemidler ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så I vil møde jeres sundhedsplejerske i plastforklæder og med handsker.

Dette vil fortsætte et godt stykke tid endnu.

Det kan også være at besøgene fortsat er af lidt kortere varighed, som så følges op med en telefonisk konsultation.

Fra 1. september tilbyder vi også igen 2,5 års besøg til alle som hjemmebesøg. 

Sundhedsplejerskerne kan kontaktes dagligt på deres mobiltelefoner.
Se kontaktinformationer

Ammeklinikken

Ammeklinikken er aflyst indtil videre.

Mødregrupper

Sundhedsplejen står fortsat for at etablere nye mødregrupper, når behovet opstår.

Grupperne kommer til at bestå af fem kvinder, og der vælges en frivillig tovholder.

Mødregrupperne  kører fortsat i privat regi og uden deltagelse af sundhedsplejersken.

Vi prøver ihærdigt at finde et lokale, som er stort nok til, at vi igen kan afholde mødregrupper, hvor sundhedsplejen deltager.

Tandplejen

Den kommunale tandpleje er genåbnet. 

Det er dog endnu ikke åbnet op for borgerbooking, da tandplejen stadig er nødt til at prioritere udskudte behandlinger og undersøgelser.

Med de nuværende krav til tandplejens sundhedsmæssige retningslinjer vil der gå et stykke tid, inden tandplejen er tilbage på normalt aktivitetsniveau.

Tandplejen har fået særlige retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som de skal følge.

Det er ikke muligt at møde op på klinikken uden, at der forinden har været telefonisk kontakt.

Ved kontakten bliver du gjort opmærksom på de sikkerhedsmæssige hensyn, som det kræver at komme i tandplejen – fx at der er sat begrænsning på, hvor mange der må opholde sig i venteværelset, og at du kun må møde op på klinikken, hvis du har været fuldstændig rask i minimum 48 timer.

Det er vigtigt at komme til det aftalte tidspunkt, så vi kan nå tilstrækkeligt med rengøring mellem hvert besøg. Husk, at spritte hænder af ved ankomst.

Du må ikke møde op hos tandplejen, hvis du har symptomer på Covid-19 - fx hoste, ondt i halsen, hovedpine, feber og muskelømhed.

Hvis du har brug for at komme i kontakt med Tandplejen, kan du ringe på tlf. 43 56 02 75.

Fra 29. oktober 2020 skal børn over 12 år og forældre bære mundbind, når de sidder i venteværelset.

Daginstitutioner og dagpleje er genåbnet

(OPDATERET 28/10-2020: Tilføjet info om brug af mundbind/visir)

Pædagoger får med de nye restriktioner ret til at anvende visir i daginstitutioner, hvis de ønsker det.

Brugen af visir er ikke obligatorisk, men en mulighed, som de ansatte har mulighed for at vælge.

Pædagoger må dog ikke bruge mundbind, fordi vurderingen er, at det er vigtigt, at børnene kan se de voksnes ansigter.

Forældrebetaling under corona

Hvis du vælger at holde dit barn hjemme, skal du fortsat betale for din dagtilbudsplads.

Til gengæld mister du ikke pladsen, så længe der er en corona-epidemi i Danmark.

Læs mere om forældrebetaling

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte lederen i dit barns daginstitution, dagpleje eller Center for Dagtilbud og Uddannelse på tlf. 43 57 74 04.

Psykologisk tilbud til børnefamilier

Center for Børn og Forebyggelse tilbyder psykologisk rådgivning og hjælp til alle børnefamilier i Ishøj under corona-perioden.

Hvis du har brug for hjælp, kan du læse nærmere og finde kontaktoplysninger her.

Erhvervskontoret er åbent på mail og telefon

(OPDATERET 25/9-2020)

Erhvervskontoret står fortsat til rådighed for kommunens virksomheder og kan kontaktes på telefon eller mail, hvis du har spørgsmål eller andet, som de kan hjælpe med.

Der er lukket for personlige henvendelser, men tøv ikke med at kontakte os.

Kontakt

Gitte Grahndin

Erhvervskonsulent

Erhverv og Iværksætteri 

erhverv@ishoj.dk

Tlf 43 57 72 56 

Hjælp til virksomheder

Få et samlet overblik over, hvor du finder hjælp og vejledning til din virksomhed, hvis din virksomhed er berørt af Covid-19 på virksomhedsguiden.dk.

De vigtigste tiltag er:

 • Forsamlingsforbuddet sænkes til 50 personer.
 • Den tilladte åbningstid for restauranter, barer, caféer og lign. med bevilling hertil begrænses til kl. 24.00 med virkning fra den 9. september 2020.
 • Anbefaling om at aflyse alle sociale arrangementer ifm. grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Se samlet liste over tiltag, anbefalinger og opfordringer.
 
Og husk fortsat de gode råd for at forebygge smittespredning i samfundet:  

 • Hold afstand
 • Hold god hygiejne og vær opmærksom på rengøringen
 • Bliv hjemme ved mindste tegn på sygdom
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram

Genoptræning og rehabilitering genåbner gradvist

(OPDATERET 15/9-2020)

Genoptræning

Træningscenteret tilbyder genoptræning ved fysisk fremmøde på hhv. Træningscenter Syd og Nord.

Derudover foregår genoptræningen i højere grad end normalt i borgers hjem samt udendørs, og der anvendes også lokaler i Ishøj Idrætscenter.

Der er kun adgang for fremmøde, hvis man har en aftale.

På Træningscenter Syd (beliggende på Kærbo i Ishøj) har indrettet en midlertidigt træningssal i Kærbos samlingssal i stueetagen.

Der er kun adgang til samlingssalen udefra, og dette sker ved gårdhaven på bagsiden af blok C (Ishøj Boulevard 2C). 

På Træningscenter Nord (beliggende på Pilehavehus i Vallensbæk) foregår genoptræningen i træningssalene som vanligt. 

Alle borgere skal vente udenfor, når de møder til genoptræning og vil blive hentet ind af en terapeut.

Forløbsprogrammer, rygestop og ernæringsvejledning

Forløbsprogrammerne for KOL, cancer og diabetes gennemføres på mindre hold og i store nok lokaler til, at der kan holdes afstand jf. retningslinjerne.

Der tilbydes rygestop samt ernæringsvejledning. 

Forløbsprogram for hjerte afholdes i Albertslund som vanligt. 

Der er kun adgang for fremmøde, hvis man har en aftale

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabiliteringsforløb gennemføres som vanligt og foregår altid i borgers hjem.

Formålet med hverdagsrehabilitering er at give støtte til, at en borger kan blive mere selvhjulpen i hverdagen.

Særligt pga. Covid-19

Alle aktiviteter gennemføres med overholdelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Medarbejderne sikrer, at der holdes afstand undervejs i besøget samt sikrer, at der sprittes af og holdes god håndhygiejne.

Hvis det ikke er muligt at holde behørig afstand, anvender personalet visir. 

Kontakt

Træningscenteret kan kontaktes dagligt på tlf. 61 14 60 40.

Forløbskoordinatorerne for hverdagsrehabilitering og sundhedskonsulenterne kan ligeledes kontaktes pr. telefon som vanligt.

Handicap og psykiatri er genåbnet

(OPDATERET 28/10-2020: Tilføjet info om mundbind)

Mundbind

Personalet vil bære mundbind eller visir ved kontakt med borgerne, når de ikke har mulighed for at holde en behørig afstand på en meter.

Det gule hus:
Åbningstiderne er normale, dog betyder nye skærpede restriktioner, at der maksimalt må være otte borgere i huset ad gangen og to medarbejdere - i alt 10 personer. Vi tager fortsat udgangspunkt i at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer om hygiejne, rengøring og afstand. Derudover sprittes der ekstra grundigt af hver tredje time.
 

Ungegruppen:
Mødes igen i grupper. Vi tager fortsat udgangspunkt i at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer omkring hygiejne, rengøring og afstand.
 

Opgangsnetværket:
Åbent for alle borgere, men borgerne kommer spredt over dagen, så alle borgerne ikke er der på en gang. Vi tager fortsat udgangspunkt i at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer om hygiejne, rengøring og afstand.
 

Neurogruppen:
Mødes i seniorlokalerne. Vi tager fortsat udgangspunkt i at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer om hygiejne, rengøring og afstand.
 

Spindehuset:
Er tilbage i normal drift. Der et ikke på nuværende tidspunkt besøgsrestriktioner. Men vi følger udviklingen løbende.
 

Klubben:
Skærpede restriktioner betyder, at det maksimalt må være 10 personer i klubben ad gangen, inklusiv personale. Vi tager fortsat udgangspunkt i at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer om hygiejne, rengøring og afstand.
 

Individuel vejledning:
Der aftales besøg i hjemmet for de borgere, som har individuel vejledning. Der tages dog stadig hensyn til de sundhedsmæssige retningslinjer, så vejledning kan foregå andre steder, hvis det ikke er nødvendigt at vejledningen ydes i hjemmet.

Krav om mundbind i Bycenterbussen

Kravet om mundbind i al kollektiv trafik gælder også for Bycenterbussen.

Bycenterbussen er kommunens gratis køretilbud til de grupper af borgere, som kommunen har vurderet har størst behov for en alternativ transportmulighed.

Jobcentret er åbent for besøg efter aftale

(OPDATERET 15/9-2020)

Jobsamtaler afholdes stadig telefonisk, digitalt og ved personligt fremmøde. Husk at selvbooke din samtale hos din jobkonsulent eller sagsbehandler.

Hvis du ønsker en tid til personlig opfølgning hos en sagsbehandler eller jobkonsulent, skal du bestille tid telefonisk: Ring på tlf. 47 97 44 44.

Kultur- og fritidstilbud er ved at genåbne

(OPDATERET 4/12-2020)

Forsamlingsforbud

Regeringens skærpede forsamlingsforbud har ikke betydning for de arrangementer, hvor borgerne sidder ned på faste pladser og kigger i samme retning mod fx en scene, lærred, idrætsbane eller lignende. Det vil sige, at koncerter, teater og foredrag vil blive gennemført helt som planlagt.

Arrangementer, hvor deltagerne bevæger sig rundt mellem hinanden - fx workshops - vil være omfattet af forsamlingsforbudet.

For idræts- og foreningslivet betyder forsamlingsforbuddet, at det ikke er tilladt at samles flere end 10 personer pr. gruppe i kommunale lokaler til idræts- og foreningsformål.

Denne restriktion gælder fra den 7. december 2020 også for børn og unge under 21 år, som tidligere har været undtaget.

Kulturium Bibliotek

Biblioteket genåbnede den 18. maj med en gradvis øget åbning herefter.

Det er nu muligt at låne og aflevere materialer på biblioteket, du kan printe fra din egen computer/telefon med Princh, og så er der kommet få enkeltstående studiepladser, som kan benyttes i længere tid.

Biblioteket opfordrer stadig til, at du reserverer hjemmefra, og at man kommer så få personer sammen som muligt.

Du kan selv gå på opdagelse efter materialer i biblioteket, også børnebiblioteket er nu åbent for, at du kan finde materialer på egen hånd.

Åbningstider biblioteket (gældende til 15. august):

 • Mandag-torsdag: 10-19
 • Fredag: 10-17
 • Lørdag: 10-15

Fra den 29. oktober skal gæster og ansatte bære mundbind/visir i hele biblioteket, når de går rundt eller står. Kravet gælder ikke børn under 12 år og enkelte med særlige hensyn/sygdomme.

Ved informationsdisken vil plader af pleksiglas være opsat  - disse gælder som visir, men så snart medarbejderne træder ud af informationsområdet skal  de bære mundbind eller visir.

Kulturium Biograf

Den 22. maj 2020 genåbnede Kulturium Biograf som den første biograf i landet.

Biografens billetudbyder har udviklet et smart system, der automatisk sikrer afstand mellem biografens selskaber. Ønsker I derfor at sidde flere sammen til filmen, skal billetterne købes samlet. Filmprogrammet kan ses via kulturium.dk

Nyt koncept i biografen: Klassisk Tirsdag:
I samarbejde med Cinemateket viser Kulturium Biograf seks klassiske film, én tirsdag om måneden, resten af året. 

Åbningstider biografen:

 • Alle dage kl. 13.30-20

Gæster og personale skal bære mundbind i hele huset i åbningstiden, når de står op eller bevæger sig rundt.

Kulturium Musikteater

Musikteatret genåbner den 28. juni 2020.

Over sommeren vil du kunne opleve en stribe sommerkoncerter. 

Billetter til alle sommerkoncerter bliver solgt via ebillet (biografens billetudbyder), som har udviklet et system, der automatisk sikrer afstand mellem selskaber. Er I et selskab, som ønsker at sidde sammen, skal I derfor købe billetterne samlet.

Sommerkoncerterne bliver løbende offentliggjort, så hold øje med musikteatrets hjemmeside via kulturium.dk eller på facebook.

Cafeområdet/baren
Caféen i musikteatret er åben og du kan købe læskende kølige drikke, varm kaffe og te samt snacks. 

Åbningstider i caféen:

 • Alle dage kl.13.30 - 20.00

Gæster og personale skal bære mundbind i hele huset i åbningstiden, når de står op eller bevæger sig rundt.

Ishøj Kulturskole

Ved undervisning af børn og unge under 21 år er musik- og kulturskoler undtaget det skærpede krav forsamlingskrav på max. 10 personer.

Vi kan derfor fortsætte vores undervisning for børn og unge som hidtil.

Fra torsdag den 29. oktober 2020 skal elever over 12 år og forældre bære mundbind eller visir, når de færdes på kulturskolen - også når man venter på gangen.

Når eleverne sidder ned i undervisningslokalet, kan de tage mundbindet/visiret af. 

Danseelever skal ikke bruge mundbind, når undervisningen er begyndt, men mundbind skal bruges i eventuelle pauser.

Vi opfordrer forældre til ikke at vente på deres børn på kulturskolen.

Såfremt I har brug for at hente eller aflevere instrumenter eller lignende, bedes I kontakte kulturskolen telefonisk for at aftale et tidspunkt.

Bredekærgård

Udearealerne må fortsat gerne bruges, som det har været tilfældet under hele coronakrisen.

Foreninger kan igen booke Landsbysalen, aktivitethuset og IBUS. 

Ligeledes er grejbanken igen åben for brug af grej til bål mm. på eget ansvar for rengøring af redskaber. Der er sprit til hænderne i alle husene.

Ishøj Svømmehal

Svømmehallen genåbner den 1. august 2020, men ikke alt vil være åbent fra første dag.

Der vil også være visse restriktioner for at mindske smitterisikoen.

Læs mere om genåbningen på Ishøj Svømmehals hjemmeside.

Lukkede kultur- og fritidstilbud

Ishøj Naturcenter
Ishøj Naturcenter har aflyst alle offentlige arrangementer i 2020. Naturcentret vil fortsat kunne kontaktes via mail og tlf.

Foreninger kan genoptage aktiviteter udendørs

Myndighederne gav den 7. maj 2020 grønt lys til, at fodbold og øvrige udendørsidrætter igen kan gå på banen. 

I Ishøj betyder det, at fodbold, håndbold, cricket, beachvolley, cykling m.fl. kan starte udendørstræning op.

Det er vigtigt at understrege, at aktiviterne fortsat skal ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Alle foreninger opfordres til at orientere sig hos de respektive specialforbund, hvor der arbejdes med konkrete retningslinjer for de enkelte sportsgrene.

Klubhuse og omklædningsfaciliteter vil fortsat være lukkede og kan ikke benyttes.

Åbningen sker med stor forsigtighed og forudsætter, at foreningerne påtager sig ansvaret for at overholde og efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger og krav.

Genåbning af indendørs idræt og foreningslokaler

Ishøj Kommune åbner nu op for indendørs idræts- og foreningsliv.

Det vil sige en åbning af alle lokaler, hvor der udøves idræts- og fritidsaktiviteter – herunder spejderhuse, foreningshuse, vandkulturbåd og træningscentre. Det sker som en del af fase 3 i genåbningen af Danmark.

Den gradvise åbning skal håndteres, så sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vejledninger kan overholdes af den enkelte bruger, forening samt facilitet.

Ishøj Kommune vil sikre at rammerne for aktiviteterne lever op til de gældende krav. Det er brugernes ansvar at efterleve sundhedsmyndighederne anbefalinger i forhold til afvikling af de konkrete aktiviteter.

Der vil være lokaler, hvor der er begrænsning på antal personer. Det vil fremgå på indgangen til de pågældende lokaler og er særligt gældende for foreningshuse.

Åbningen er gældende fra torsdag den 11. juni 2020.

Der kan rettes henvendelse til Ishøj Idræts & Fritidscenter, hvis der ønskes værnemidler, såsom håndsprit, ved de kommunale anlæg.

Hvis I har spørgsmål, kan der rettes telefonisk henvendelse til Center for Kultur og Fritid på telefon 4357 7117.

Borgere, der benytter sig af kommunale idrætsfaciliteter, skal fra den 26. oktober 2020 bære mundbind.

Kravet om mundbind gælder ikke under selve idrætsaktiviteten.

Misbrugsbehandling genåbner gradvist

(OPDATERET 28/10-2020: Tilføjet info om mundbind)

Pitstop har åbent for personligt fremmøde.

Fællesspisning, samtalecafé og øvrige sociale aktiviteter er aflyst indtil videre.

Læs mere på Pitstops hjemmeside

Kontakt Pitstop

Du er altid velkommet til at kontakte Pitstops medarbejdere telefonisk, på telefonnummer 20 69 28 33, i følgende tidsrum:

 • Mandag-torsdag kl. 9-15.30
 • Fredag kl. 9-13

Du kan fortsat booke tid til en samtale via Pitstops hjemmeside – husk at angive dine kontaktoplysninger.

Pitstop er desuden tilgængelig for henvendelse på pitstop@ishoj.dk.

Mundbind

Personalet vil bære mundbind eller visir ved kontakt med borgerne, når de ikke har mulighed for at holde en behørig afstand på en meter.

Skoler og SFO er genåbnet

(OPDATERET 28/10-2020: Tilføjet info om brug af mundbind/visir + Brobygning)

Mundbind

Lærere får med de nye restriktioner ret til at anvende visir i daginstitutioner, hvis de ønsker det.

Brugen af visir er ikke obligatorisk, men en mulighed, som de ansatte har mulighed for at vælge.

Lærere må dog ikke bruge mundbind, fordi vurderingen er, at det er vigtigt, at børnene kan se de voksnes ansigter.

Kravet om mundbind i al kollektiv trafik gælder også for skolebus-ordninger - for børn over 12 år.

Læs de ofte stillede spørgsmål om skoler og SFO

Forældrebetaling i SFO under corona

SFO’erne er åbne i det omfang, forældrene har behov for pasning af deres børn.

Hvis du ikke har behov for pasning / holder dit barn hjemme, skal du fortsat betale for SFO, hvis dit barn er tilmeldt. 

Hvis du har et barn i 6. klasse tilmeldt SFO, skal du ikke betale for perioden 15. april til 18. maj 2020, hvor SFO’en var lukket for 6. klasseelever.

Læs mere om forældrebetaling

Brobygning

Børne- og undervisningsministeren har meddelt, at brobygning bliver aflyst grundet covid-19.

Aflysningen gælder fra torsdag den 29. oktober 2020.

Aflysningen gælder brobygningsforløb med fysisk fremmøde i 9. og 10. klasse samt introduktionskurser i 8. klasse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte lederen på dit barns skole eller Center for Dagtilbud og Uddannelse på tlf. 43 57 74 04.

Psykologisk tilbud til børnefamilier

Center for Børn og Forebyggelse tilbyder psykologisk rådgivning og hjælp til børnefamilier i Ishøj under corona-perioden.

Hvis du har brug for hjælp, kan du læse nærmere og finde kontaktoplysninger her.

Skraldespande bliver stadig tømt

(OPDATERET 11/5-2020)

Trods nedlukningen af det offentlige Danmark, vil kommunen indkalde det nødvendige personale for at få tømt skraldespande ved busstoppesteder, på byens pladser og i de grønne områder. Ved samme arbejdsgang vil alle hundeposeautomaterne blive fyldt op.

De medarbejdere, som tømmer skraldespandene vil blive udstyret med de nødvendige værnemidler og køre alene i hver sin bil for at forebygge eventuel smitte.

Læs mere om beslutningen, der giver mulighed for, at nogle ansatte kan vende tilbage på job under nedlukningen.

Ældre får fortsat hjælp

(OPDATERET 28/10-2020: Tilføjet info om mundbind)

Aktivitetscentre

Aktivitetscentret på Kærbo er fortsat lukket.

Aktivitetscentret Egely er åbnet op, dog med begrænset antal.

Åbent for besøg på Kærbo og Torsbo med restriktioner

Læs mere om restriktionerne for besøg på kærbo.dk

De pårørende skal bære mundbind, når de vil besøge beboerne på kommunens to plejehjem.

Hvis de pårørende ikke selv har et mundbind, kan de ved ankomst få udleveret mundbind ved ankomst til Kærbo og Torsbo.

Kommunens to plejecentre er fortsat omfattet af besøgsrestriktioner, som kan læses på kaerbo.dk.

Forebyggende hjemmebesøg

Vi har fra den 24. april 2020 åbnet op for hjemmebesøg, hvis sundhedsmyndighedernes retningslinjer gør det muligt. Ellers fortsætter vi med at ringe til borgerne.

De mest sårbare borgere kontaktes først – det kan fx være enker/enkemænd, enlige og andre, som vurderes at have et behov for kontakt.

Borgere, der modtager hjemmehjælp (personlig pleje), vil ikke modtage forebyggende hjemmebesøg, da kommunen ønsker, at borgerne besøges af så få medarbejdere som muligt for at mindske smitterisiko.

De forebyggende hjemmebesøg tilbyder råd og vejledning til alle ældre om sundhed og forebyggelse samt information om aktiviteter og muligheder i lokalområdet.

Læs nyhed om genåbning af hjemmebesøg og andre udvalgte sundhedsfunktioner

Myndighed og pension

Området myndighed og pension kører videre som normalt. Alle medarbejdere arbejder hjemme.

De koordinerende sygeplejersker har valgt at skiftes til at være fysisk på kontoret, da det giver mening i forhold til eventuelle hospitalsbesøg.

Området Frivillighed og forebyggelse

 • Medarbejderne på frivilligområdet er i kontakt med de frivillige i Ishøj og arbejder bl.a. med at koordinere og distribuere viden om de mange hjælpetiltag, som er opstået i Ishøj.
 • Demenskoordinatoren fungerer som hjælp for plejepersonalet på daghjemmet på Torsbo.

- Nyheder fra Ishøj Kommune om corona

Her får du et samlet overblik over de nyheder, vi løbende bringer på ishoj.dk om corona-situationen:

- Har du brug for hjælp?

Har du brug for hjælp i forbindelse med corona-situationen, eller vil du gerne hjælpe andre?

Ishøj Kommune er gået i fællesskab med flere samarbejdspartnere om at lette dagligdagen for de borgere, som har brug for hjælp og fællesskab i disse dage.

Læs mere om de mange muligheder for hjælp

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Midlertidige telefonnumre:

 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
 • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse: Tlf. 4357 7293
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 4357 7297
 • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
 • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 4. december 2020