Hvad kan vi hjælpe med?

Hjælpemidler og boligændringer

Ishøj Kommune er behjælpelig med udlån af hjælpemidler og forbrugsgoder og kan hjælpe med boligændringer, hvis du på grund af et handicap har behov for ændringer i din bolig.

Hjælpemidler og forbrugsgoder

For at få bevilget hjælpemidler og forbrugsgoder er det en betingelse, at din funktionsevne er væsentligt og varigt nedsat. Det kan være på grund af invaliditet, eller fordi du er svækket af alderdom eller varig sygdom. Hjælpemidlerne og forbrugsgoderne skal i væsentlig grad  være med til at lette din dagligdag eller være en betingelse for, at du kan udføre dit arbejde. 

Et hjælpemiddel er designet til at hjælpe i forbindelse med en funktionsnedsættelse. Der kan for eksempel være tale om en rolator, kørestole eller skærmlæsere. 

Forbrugsgoder er produkter, der er fremstillet til almindeligt forbrug, men som ligeledes kan afhjælpe nogle typer af handicap.

Du kan læse mere i vores kvalitetsstandard for hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Hvis du ønsker at høre mere om hjælpemidler, kan du kontakte de sagsbehandlende terapeuter. Du finder deres telefonnumre og telefontider under 'Kontaktoplysninger'. 

Hjælpemidler på arbejdspladsen og arbejdspladsindretninger

En arbejdsgiver skal sikre, at arbejdspladsen og arbejdsgangene er indrettet, så arbejdsmiljøet tilgodeses. Kommunen eller Jobcentret kan bevilge hjælpemidler, så borgeren kan udøve et erhverv. Det vil sige hjælpemidler, der ligger ud over det, som er normalt forekommende på en arbejdsplads.

For personer med nedsat funktionsevne, der er i job eller deltager i visse beskæftigelsesfremmende tilbud, kan der endvidere gives tilskud til hjælpemidler i form af undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.

Hvis du er i ordinær beskæftigelse og har spørgsmål om hjælpemidler, kan du henvende dig til Center for Voksne og Velfærd eller til Jobcenter Vallensbæk. Hvis du deltager i et beskæftigelsesfremmende forløb og har spørgsmål om hjælpemidler i tilknytning til dette forløb, kan du rette henvendelse til Jobcenter Vallensbæk.

Vallensbæk Jobcenter 

Telefonnummer:               E-mail:

4797 4444                         jc@vallensbaek.dk 

Boligændringer

Har du på grund af et handicap eller varigt nedsat funktionsevne problemer med at opholde dig i din bolig, yder Ishøj Kommune hjælp til en mere hensigtsmæssig indretning. Det kan for eksempel dreje sig om mindre ændringer som fjernelse af dørtrin, opsættelse af greb eller om større ændringer som for eksempel lifte og udvidelse af døre.

Hvis du ønsker at høre mere om boligændringer, kan du kontakte de sagsbehandlende terapeuter. Du finder deres telefonnumre og telefontider under 'Kontaktoplysninger'. 

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at høre mere om hjælpemidler og/eller boligindretning, kan du kontakte sagsbehandlerne.

De har telefontid alle hverdage i kommunens åbningstider og kan kontaktes på telefon 4357 6989 eller cvv@ishoj.dk.

Telefontiderne er:

Mandag - torsdag kl. 9.00 - 10.30 og 14.00 - 15.00
Fredag kl. 9-10.30

Vil du vide mere om hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Hvis du ønsker mere information om hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning samt hvad det dækker over, kan du læse mere her:

Hjælpmidler, forbrugsgoder og boligindretning (Borger.dk)

Kontakt

Borgerservice

Ishøj Nørregade 7
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Her kan du læse mere om Borgerservice

Skriv via Digitalpost (e-boks) hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Borgerservice via Digitalpost (e-boks)

Midlertidige telefonnumre til Borgerservice:

Telefontid:

Mandag-onsdag: kl. 10-14
Torsdag: kl. 12-17
Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

Sygedagpenge: 43 57 44 92
Pas: 43 57 44 51
Kørekort: 43 57 44 52
Boligopskrivning: 43 57 44 54
Indskudslån: 43 57 44 55
Folkeregister: 43 57 44 57
Sundhedskort: 43 57 44 58
Økonomisk friplads: 43 57 44 63
Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 25. september 2019