Hvad kan vi hjælpe med?

Hjælp til udvikling af grønne forretningsmodeller

Væksthus Hovedstadsregionen rekrutterer virksomheder til programmet »Grøn vækst via grønne forretningsmodeller«

Væksthus Hovedstadsregionen tilbyder tre hold af hver otte virksomheder et otte måneders intensivt forløb med det formål at udvikle og teste en grøn forretningsmodel. Det overordnede formål er at skabe vækst i virksomheden og nye grønne arbejdspladser i Danmark.

Et intensivt rådgivningsforløb med feltets bedste rådgivere og eksperter, sidemandsoplæring og netværksdannelse mellem de deltagende virksomheder og adgang til sparring med succesfulde serieiværksættere skal sikre succes med de grønne vækstplaner.

Målgruppe

Målgruppen er virksomheder, som har et uudnyttet vækstpotentiale i voksende grønne markeder. Den grønne vækstplan kan tage afsæt i virksomhedernes eksisterende produkter.

Din virksomhed får økonomisk støtte, assistance til valg af de bedste rådgivere, adgang til netværk med succesrige grønne virksomheder samt en tæt opfølgning med klare deadlines, indtil I er i mål.

Kontakt

Ishøj Erhvervskontor

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

erhvervskontoret@ishoj.dk

Tlf. 43577253

Senest opdateret 22. december 2015