Hvad kan vi hjælpe med?

Hjemmesygepleje og hjemmehjælp efter sygehusophold

Du har mulighed for at få hjælp efter sygehusophold

Selvbetjening

Læs om hjemmesygepleje og hjemmehjælp efter sygehusophold

Hvad er hjemmesygepleje?

Formålet med hjemmesygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling.

Hvad er hjemmehjælp?

Du har mulighed for at få hjælp af hjemmeplejen, hvis du har behov for:

 • praktisk hjælp som fx rengøring
 • personlig hjælp og pleje som fx hjælp til hygiejne og bad eller til at komme op af og i sengen
 • madservice

Hvem kan få hjemmehjælp?

Kommunen kan tilbyde hjemmehjælp, hvis du:

 • har en funktionsnedsættelse og har behov for pleje, men ikke har behov for at blive indlagt
 • har behov for fortsat pleje, efter du er blevet udskrevet fra sygehuset.
 • Kommunen har mulighed for at opkræve betaling, hvis du kun får hjemmehjælp i en midlertidig periode.

Ansøg om hjemmehjælp

Du skal ansøge kommunen om hjemmehjælp. Du kan læse mere om hjemmehjælp på borger.dk

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Min sundhedsjournal

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.

Læs også

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 18. april 2018