Hvad kan vi hjælpe med?

Hjerneskadekoordinator

Hvis du eller en af dine nærmeste pludseligt rammes af en hjerneskade, fx på grund af en blodprop i hjernen eller efter en trafikulykke, er der hjælp at hente hos Ishøj Kommunes hjerneskadekoordinator

Helene Viftrup Jensen er kommunens hjerneskadekoordinator. Hun er uddannet ergoterapeut og har viden om, hvordan der skabes de bedst mulige forløb for borgere med hjerneskade.

Du kan kontakte Helene på mail: HVJ@ishoj.dk eller på telefon: 43 57 75 40.

Hjerneskadekoordinatoren yder støtte og rådgivning til borgere mellem 18 og 65 år, der har fået en erhvervet hjerneskade. Hjerneskadekoordinatoren bidrager til en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for dig og din familie og fungerer som tovholder på dit forløb i kommunen.

Læs om erhvervet hjerneskade

Om erhvervet hjerneskade

En hjerneskade kan man blandt andet få efter en blødning eller blodprop i hjernen, ved en ulykke, forgiftninger mm.

Følgerne efter en erhvervet hjerneskade kan være større eller mindre og ramme vidt forskellige funktioner i hjernen. Eksempler på følger er; lammelser i arm eller ben, synke- og/eller talebesvær, problemer med at huske og planlægge de daglige gøremål samt følelsesmæssige ændringer. Nogle personer rammes i let grad og fungerer næsten som før, hvorimod andre må leve med følgerne i lang tid, nogle måske for altid.

Vil du vide mere om erhvervet hjerneskade og følgerne heraf, kan du besøge hjerneskadeforeningens hjemmeside

Kontakt

Center for Voksne og Velfærd

Ishøj Store Torv 20, 4.
2635 Ishøj

cvv@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 17. marts 2016