Hvad kan vi hjælpe med?

Huslejenævn

Når der opstår uoverensstemmelse mellem lejere og udlejere i et privat boligbyggeri, kan der klages til huslejenævnet.

Det skal ske skriftligt og koster et gebyr, der pristalsreguleres hvert år.
Sats for 2021 er kr. 315,00.

Gebyr kan indbetales til Danske Bank reg. nr. 4316 - kontonummer 3326102555, med angivelse af adresse.


Såvel lejere som udlejere kan indbringe eventuelle tvister/konflikter for nævnet.

Huslejenævnet består af 3 nævnsmedlemmer, en formand, en repræsentant for udlejerforeningerne og en repræsentant for lejerne. Ydermere findes der en sekretær.

Sekretæren kan træffes på telefon 43 57 74 40, eller e-mail huslejenaevn@ishoj.dk

Kontakt

Huslejenævnet

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 8. januar 2021