Hvad kan vi hjælpe med?

Ishøj Kommunes Handicapråd

Handicaprådet skal så vidt muligt samarbejde med alle kommunens centre om at skabe lige muligheder for handicappede borgere. Du kan læse mere nedenfor.

Handicaprådet arbejder på tværs af alle kommunens sektorer for at sikre bredden i det handicappolitiske arbejde. 

Det er lovpligtigt for kommunerne i Danmark at have et handicapråd. Handicaprådet skal så vidt muligt samarbejde med alle kommunens centre om at skabe lige muligheder for handicappede borgere.

Hvad laver handicaprådet?

Det er lovpligtigt for kommunerne i Danmark at have et handicapråd. Handicaprådet skal så vidt muligt samarbejde med alle kommunens centre om at skabe lige muligheder for handicappede borgere.

Handicaprådets opgaver

 • Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål, og rådet kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål om mennesker med handicap.
 • Handicaprådet drøfter spørgsmål af mere generel karakter og kommer med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.
 • Handicaprådet tager kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd, for at belyse særlige temaer.
 • Handicaprådet behandler ikke spørgsmål om enkeltpersoners forhold, for eksempel personalesager eller konkrete klagesager.
 • Byrådet hører så vidt muligt handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.
 • Handicaprådet kan i øvrigt beslutte at orientere byrådet om dets arbejde og forslag. 

Hvem er medlem af handicaprådet - og kan jeg blive medlem?

 • Der udpeges fire byrådsmedlemmer og fire medlemmer af handicaporganisationerne til handicaprådet i Ishøj. 
 • Ønsker du at blive medlem af handicaprådet, skal du enten være medlem af byrådet eller medlem af en handicaporganisation for at være valgbar til handicaprådet.  
 • Valgperioden for handicaprådet følger kommunalvalgene.
 • Det nuværende handicapråd blev valgt i 2017.

​Medlemmer af handicaprådet 

Udpeget af byrådet:

 • Merete Amdisen, formand (A)
 • Charlotte Jørgensen (O)
 • Erkan Yapici (A)
 • Lennart Hartmann Nielsen (V)

Udpeget af Handicaporganisationerne:

 • Helene Bendiksen (Dansk Blindesamfund)
 • Mette Grentoft (LEV)
 • Helle Nees, næstformand (Sind)
 • Ivan Munk Petersen (Scleroseforeningen)

Jeg har et emne, som jeg ønsker, at handicaprådet drøfter

Du er velkommen til at kontakte Borgerservice, hvis du har et emne om handicapområdet, som du ønsker, at handicaprådet skal behandle.

Vær opmærksom på, at handicaprådet ikke behandler enkeltsager. Det vil sige, at hvis du vil klage over en konkret sagsbehandling, skal du ikke gå gennem handicaprådet. Du skal istedet sende en klage og følge klagesystemet i kommunen.

Du kan her læse mere om dine klagemuligheder

Du kan her læse mere kommunens sagsbehandling

Kontakt

Center for Voksne og Velfærd

Ishøj Store Torv 20, 4.
2635 Ishøj

cvv@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 22. januar 2020