Hvad kan vi hjælpe med?

Ishøj blæser til kamp mod cigaretskod

Ishøj Kommune og Hold Danmark Rent er gået sammen for at fjerne cigaretskod fra gadebilledet

Rundt omkring i Danmark bliver op mod 10 millioner cigaretskod smidt på jorden. Hver eneste dag. Året rundt.

De mange skod skaber både store mængder affald i bybilledet og belaster naturen, fordi skod kan være op til fem år om at blive nedbrudt.

Derfor har Ishøj Kommune nu blæst til kamp mod cigaretskod.

”Vi har foretaget forskellige optællinger og undersøgelser, som viser, at cigaretskod er den affaldstype, som forekommer mest hyppigt i Ishøj. Desuden kan vi se, at cigaretskod også er den type affald, som generer vores borgere mest. Derfor vil vi gøre en særlig indsats for at reducere mængden af cigaretskod ” siger driftsleder Merete Ancher van Leeuwen fra Center for Park, Vej og Miljø i Ishøj.

Ny lov har ført til flere skod

I kampen mod de uønskede cigaretskod har Ishøj Kommune allieret sig med organisationen Hold Danmark Rent, som i disse år ser en stor stigning i mængden af henkastet skod.

”Cigaretskod er det klart største affaldsproblem i hele landet, og alle kommuner kæmper med at reducere mængden af skod. Men desværre går udviklingen den forkerte vej, fordi den nye rygelov i de seneste år har sendt flere rygere udenfor,” fortæller direktør Benny Steen Rasmussen fra Hold Danmark Rent, som bl.a. kortlægger, hvor rene de offentlige arealer er i en lang række kommuner – bl.a. Ishøj.

Særlige indsatsområder er fundet

Konkret har Ishøj Kommune sammen med Hold Danmark Rent identificeret de områder i kommunen, som er hårdest ramt af henkastet cigaretskod.

”Vores erfaring er, at ophobningen af cigaretskod typisk vil være størst på de steder, hvor trafikken er mest koncentreret, og hvor mange mennesker dagligt befinder sig,” siger direktør Benny Steen Rasmussen.

I Ishøjs tilfælde har kommunen og Hold Danmark rent udpeget stationsforpladsen og to busstoppesteder på Ishøj Boulevard som særlige indsatsområder.

Askebægre bliver sat op

Disse steder har kommunen netop sat forskellige typer askebægre op for at undersøge, om antallet af skod kan reduceres ved hjælp af skiltning og tekniske hjælpemidler.

”Vi har sat særlige, iøjenfaldende askebægre op foran indgangen til stationen, lagt nogle riste til skod ned i fortorvet ved busstopstederne og gjort de nuværende aksebægre ved busserne mere iøjnefaldende. Desuden har vi indkøbt nogle såkaldte rygehuse, der lidt ligner små, orange fuglehuse. De vil også blive sat op passende steder,” fortæller driftsleder Merete Ancher van Leeuwen  fra Center for Park, Vej og Miljø.

”Idéen er at samle en masse erfaringer omkring, hvor og hvordan forskellige askebægre og skilte virker. Vores mål er at finde frem til de løsninger, som appellerer så meget til rygerne, at de bruger askebægrene til deres skod,” siger Merete Ancher van Leeuwen.

Forløbigt vil de nye askebægre blive testet frem til august i år, og derefter skal kommunen analysere på resultaterne og beslutte, om askebægrene skal gøres permanente, eller om de skal udskiftes med andre, mere effektive løsninger.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 27. juni 2018