Hvad kan vi hjælpe med?

Ishøj Fællesantenne kan kun delvist overdrages til brugerne

Fællesantenne-kabler i Vejleåparken.

Ishøj Kommunes advokater vurderer, at kommunen kun må overdrage internet-delen af fællesantennen, hvis den tager penge for det, modsat Ishøj Byråds oprindelige ønske

Ishøj Byråd har bedt kommunens administration om at undersøge muligheden for at overdrage Ishøj Fællesantenne til en brugerdrevet antenneforening. Som led i denne proces bestilte kommunen før sommerferien et juridisk notat. Advokaternes vurdering af mulighederne for en overdragelse bliver fremlagt på Økonomi- og Planudvalgets møde den 26. august. 

I advokaternes notat fremgår det, at hvis man som kommune overdrager sin kommunale antenneforening til en privat antenneforening er det at betragte som økonomisk støtte. Og denne økonomiske støtte er kun lovlig, hvis det handler om en lovlig kommunal opgave, fx er levering af tv en opgave, som en kommune lovligt må tage på sig. Det gælder derimod ikke levering af internet, som skal ske på markedsmæssige vilkår.

Loven skelner altså mellem tv og internet. Derfor kan kommunen ikke overdrage fællesantennen uden, at den private antenneforening betaler markedsprisen for overdragelsen af antenneanlægget. 

”Det er imod byrådets ønske, at overdragelsen skal koste brugerne noget, men vi må tage til efterretning, at det i praksis ikke længere er en mulighed at overdrage Ishøj Fællesantenne til en privat antenneforening uden at tage os betalt for det. I tæt samarbejde med fællesantennes brugerråd vil vi derfor hurtigst muligt få kigget på fremtiden for fællesantennen, så vi kan gøre borgerne trygge i forhold til, hvad der skal ske med deres tv og internet,” siger borgmester Ole Bjørstorp, der understreger, at de nye oplysninger ikke ændrer på byrådets ønsker for fællesantennen. 

”Vi er i byrådet fortsat optaget af, at fællesantennen også i fremtiden bliver indrettet, så brugerne får den bedst mulige tv- og internetløsning,” siger borgmester Ole Bjørstorp.  

Været i god tro

Selvom advokaternes vurdering kan efterlade det indtryk, at en kommune aldrig tidligere har overdraget en fællesantenne til en privat antenneforening, så er det ikke tilfældet.

”Vi har hele tiden været af den tro, at vi kunne lave en overdragelse til medlemmerne af fællesantennen, som ikke ville koste dem noget. Der er flere private antenneforeninger i Danmark, som for 10-20 år siden har fået deres antenneanlæg af kommunerne. Blandt andet Lejre Kabelnet, som i januar 2018 var i Ishøj og fortælle byrådet om, hvordan de i 2006 fik overdraget fællesantennen fra Lejre Kommune.

Forudsætningerne for antennedrift har imidlertid ændret sig de seneste 10-20 år. Med tiden er internet blevet en stadig mere central leverance for antenneforeninger og tv en tilsvarende mindre central leverance,” siger borgmester Ole Bjørstorp.

På et temamøde i slutningen af september vil Økonomi- og Planudvalget sammen med Brugerråd for Ishøj Fællesantenne drøfte, hvad der skal ske med fællesantennen. 

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Midlertidige telefonnumre:

 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
 • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse: Tlf. 4357 7293
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 4357 7297
 • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
 • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 23. august 2019