Hvad kan vi hjælpe med?

Ishøj Fællesantennes brugerråd

Brugerrådet er et rådgivende organ, der skal rådgive byrådet om behov og ønsker hos brugerne af Ishøj Fællesantenne.

Brugerrådet skal bidrage til processen med at designe og etablere Ishøj Fællesantenne som en brugerejet antenneforening og vil samtidig blive taget med på råd, når der træffes beslutninger om fællesantennen.

Rådet består af 11 medlemmer, som repræsenterer de boligbestyrelser og landsbylaug, der er med i Ishøj Fællesantenne. De 11 medlemmer blev fundet ved et valg tilbage i juni 2018.

Brugerrådets medlemmer

30.08.2018

Almene boliger

 • Wagn Jensen, Vejleåparken
 • Klaus Henningsen, Vejleåparken
 • Bø Hørbye, Musvitten

Rækkehuse

 • Bjarne Børgesen, Grf. Strandgårdsparken
 • Martin Guldager, Grf. Strandlunden

Landsbylaug og fritstående bygninger

 • Henrik Kjølberg, Grf. Ørnekærgård
 • Preben Hansen, Tranegilde landsbylaug
 • Thomas Brokmann, Grf. Landsbyen

Etageboliger

 • Jørgen Ole Mortensen, Abf. Centerparken
 • Kim Badawey, E/F. Gildbroterrasserne

Ældre og Plejeboliger

 • John Christensen, Torsbo bruger- og pårørenderåd

Formand: Wagn Jensen

Næstformand: Henrik Kjølberg

Hvordan er pladserne i brugerrådet fordelt?

Til byrådsmødet i april 2018 valgte Ishøj Byråd at fordele pladserne i brugerrådet på følgende måde:

 • Almene boliger: 3 medlemmer
 • Rækkehuse: 2 medlemmer
 • Etageboliger: 2 medlemmer
 • Landsbylaug og fritstående bygninger: 3 medlemmer
 • Ældre- og plejeboliger: 1 medlem

Rådets medlemmer er valgt af de boligbestyrelser, grundejerforeninger og landsbylaug, der er medlem af Ishøj Fællesantenne.

Pladserne i brugerrådet er fordelt, så rådets medlemmer som udgangspunkt repræsenterer størrelsen på den medlemsgruppe, de repræsenterer.

Valg til ledig plads i brugerrådet den 6. juni 2019

To kandidater har meldt sig til at besætte den ledige plads i Ishøj Fællesantennes brugerråd. Derfor afholder Ishøj Kommune valg om pladsen den 6. juni kl. 7.30-8.30 og kl. 16-17.30

Kandidaterne til den ledige plads repræsenterer den gruppe af fællesantennens medlemmer, der indtil nu ikke har haft mulighed for at blive repræsenteret i fællesantennens brugerråd, fordi de ikke er medlem af en boligforening eller lign.

Hvem kan stemme?
Du har mulighed for at stemme til dette valg af medlem til brugerrådet, hvis du er medlem af Ishøj Fællesantenne og ikke bor i et boligselskab, en andelsbolig, en ejerlejlighed eller er medlem af en grundejerforening eller et bylaug.

Hvordan stemmer man?
Valget foregår ved personligt fremmøde på Ishøj Rådhus, 3. etage (Center for Ejendomme), den 6. juni kl. 7.30-8.30 og kl. 16-17.30.
Når du afgiver din stemme skal du samtidig oplyse navn og adresse. Du skal oplyse din adresse, så kommunen kan tjekke, at du bor et sted, hvor du er berettiget til at stemme. Du får udleveret en stemmeseddel med de to kandidater.

Hvem stiller op?

De to kandidater, der stiller op er Diana Hemdrup og Christian Knudsen.

Diana bor i kvarter ved Vildtbaneparken. I et område, hvor der ikke findes en grundejerforening. Diana stiller op, fordi beboerne i hendes kvarter ikke tidligere har været direkte repræsenteret i brugerrådet. Derudover mener Diana, at det er vigtigt, at brugerrådet så vidt muligt repræsenteres af forskellige typer af brugere. Herunder kvinder, som i dag ikke er repræsenteret i rådet.

Christian bor i Strandområdet. I et område, hvor der ikke findes en grundejerforening. Christian stiller op til brugerrådet, fordi han oplever, at beboerne i hans kvarter indtil nu ikke er blevet hørt, når der er truffet beslutninger om Ishøj Fællesantenne, da beboerne hidtil ikke har haft mulighed for at stille op til brugerrådet. Det ønsker Christian at ændre på. Derudover er Christian kritisk over for Kabelplus, som han har haft flere problemer med.


 

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 23. maj 2019