Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Ishøj Idrætsråds møde torsdag 2. marts 2017 kl. 17.30

Lokation: Ishøj Idræts- og Fritidscenter


 


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

7. (lukket punkt)

Intet indhold til denne sag.

8. Lokalefordeling Idrætslokaler 2017/2018

Resume

Lokalefordelingsudvalget fremlægger forslag til fordeling af faste træningstider i idrætslokaler for sæsonen 2017/2018

Sagsfremstilling

Forslaget har været sendt i høring hos ansøgerne i februar måned med svarfrist den 26. februar 2017.

Lokalefordelingsudvalgets forslag til fordeling af faste træningstider er
vedhæftet dagsorden.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller at følge lokalefordeliningsudvalgets indstilling og videresende den til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 19. december 2019