Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Ishøj Idrætsråds møde onsdag 5. april 2017 kl. 19.00

Lokation: Ishøj Idræts- og Fritidscenter


Med afbud: Poul Erik Petersen, Morten Storgaard, Finn Hansen & Kjeld Eriksen.

 

Uden afbud: Fritz Daneland, Faisal Amin, Claus Kah, Ramazan Ünsal, Kuno Wiberg, Lars S. Hansen, Kurt Sjøgreen, Klaus Henningsen, Preben B. Hansen, Kennet Amdisen, Villy Sørensen, Tonni Schrøder, Flemming Nielsen, Kette Bjørn, Grete Hollensted & Jens Mouritzasen


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

21. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

  1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www.ishoj.dk / Politik/dagsordener & referater / Folkeoplysningsudvalget.

 

Beslutning

TIL EFTERRETNING

22. Nyt fra Kultur og Fritidscenteret

Beslutning

TIL EFTERRETNING

23. Regnskab

Sagsfremstilling

Kassereren fremlægger regnskab samt oversigt over ungdomsrejser fra 1. januar - 31. marts 2017. Regnskabet er vedhæftet referatet.

 

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Bilag

24. Valg til udvalg

Sagsfremstilling

Efter afholdelse af repræsentantskabsmøde den 2. marts 2017 skal der nu vælges medlemmer til Ishøj Idrætsråds udvalg:

Lokalefordelingsudvalget:

(Udvalg nedsat af Folkeoplysningsudvalget) 5 medlemmer

Udvalg vedr. revision af Ishøj Idrætsråds vedtægter: 2 medlemmer

Arbejdsgruppe om kommunale tilskud: 1 medlem

Arbejdsgruppe om revision af lokaleregulativ: 1 medlem

Arbejdsgruppe om Ishøj Idrætsråds web-side: 2 medlemmer

Distributionsudvalg (uddeling af Ishøj Nyt m.m.): 3 medlemmer

Fitness Ishøj - tilforordnet: 1 medlem

Revideret udvalgsliste er vedhæftet referatet.

 

 

 

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

25. Eventuelt

Sagsfremstilling

  1. Alle foreninger har nu afholdt generalforsamling, så kasserer Berit Olsen opfordrer til, at foreningerne husker at få ajourført deres oplysninger om formand og kasserer i Book Sys/Kultur & Fritid, xad@ishoj.dk da det er her Berit henter oplysninger.
  2. Materiale til Fællespublikationen skal være Kim Grau i hænde senest den 18. juni 2017.
  3.  Hvis man ønsker sin forenings regnskab lagt på II's hjemmeside, skal man sende en pdf fil til web master Kim Grau.
  4.  Asmat Ullah/Ishøj Cricket Club orienterede om, at klubben har deltaget i Ungdoms DM i cricket, hvor lilleputterne fik sølv.

Beslutning

PKT. 1. - 4.

TIL EFTERRETNING

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 19. december 2019