Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Ishøj Idrætsråds møde onsdag 7. februar 2018 kl. 19.00

Lokation: Ishøj Idræts- og Fritidscenter


Med afbud: Poul Erik S. Petersen, Berit Olsen, Klaus Gundertofte og Kim Grau

 

Uden afbud: Fritz O. Daneland, Faisal Amin, Claus Kah, Kurt Andersen, Kuno Wiberg, Mette Sørensen, Klaus Henningsen, Svend Mærsk, Kurt Sjøgreen, Kennet Amdisen, Bent Nielsen, Grete Hollensted, Kette Bjørn, Jens Mouritzen


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

1. Idræt for børn/unge med handicap

Sagsfremstilling

Claus Borup Skovsgaard/Kultur og Fritid og Jesper Ottosen/Ishøj Fysioterapi kommer og fortæller omkring idræt til børn og unge med handicap. Parasport og "Den fælleskommunale idrætspulje", (som Ishøj Kommune er en del af) har fået en forespørgsel om, hvorvidt der er en forening eller flere i Ishøj, som har lyst til at lave aktiviteter for børn/unge med funktionsnedsættelser.

Indstilling

Foreninger, der ser mulighed for at byde medlemmer med et fysisk handicap velkommen, kan rette henvendelse til Jesper Ottosen på jesper@ishojfysioterapi.dk.

Beslutning

TIL EFTERRETNING

2. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

  1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www.ishoj.dk / Politik/dagsordener & referater / Folkeoplysningsudvalget.

 

  1. Persondataloven erstattes af persondataforordningen den 25. maj 2018. Kultur og Fritidscenteret orienterer foreningerne om ændringerne, når de er tilgængelige.
     

Beslutning

PKT. 1. - 2.

TIL EFTERRETNING

3. Nyt fra Kultur og Fritidscenteret

Sagsfremstilling

1. Fristen for idrætsforeningerne til at indstille personer til Idrætslederprisen og Ungelederprisen 2018 er den  23.februar. Der er udsendt brev til foreningerne den 2. februar og begrundede forslag sendes til Kultur og Fritidscentret. Idrætsrådet skal på mødet i marts beslutte, hvilken kandidat, der indstilles til at modtage byrådets pris.

Beslutning

PKT. 1.

TIL EFTERRETNING

4. Regnskab 2018

Sagsfremstilling

Da kassereren havde meldt afbud på grund af sygdom, fremlagde formanden regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2017. Regnskabet er vedhæftet referatet. Regnskab for januar 2018. Der er ikke sket nogen posteringer.

 

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Bilag

5. Torslunde-Ishøj Idrætsforening søger om tilskud til gymnastikredskaber

Resume

Torslunde - Ishøj Idrætsforening, gymnastikafdelingen, søger om et ekstraordinært tilskud på 21.410 kr. inkl. moms. til gymnastikredskaber

Sagsfremstilling

Torslunde-Ishøj Idrætsforening, gymnastikafdelingen, søger sammen med Ishøj Skole, om tilskud til indkøb af nye gymnastikredskaber.

Gymnastikredskaberne benyttes af flere af gymnsastikafdelingens hold samt i skolens idrætstimer og i SFO tiden. Foreningen oplyser, at redskaberne er ødelagte flere steder og ikke længere er forsvarlige at benytte.

På den baggrund ansøges der om tilskud til indkøb af tre redskaber:
1) Rutsjebane - skumredskab med mange muligheder.
2) Stor saltoplint - til indøvelse af for eksempel salto, overslag med mere.
3) Softtop - til indøvelse af nye spring

Ansøgning samt tilbud er vedhæftet dagsordenen.

Økonomi

Tilbuddet er indhentet på trampolin.dk

Rutsjebane   

5.145 kr.

Stor saltoplin

4.380 kr.

Softtop

11.885 kr.

I alt

21.410 kr.


Pr. 31.12.2016 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital 83.474,90 kr.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd besluttede at videresende ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling, men med den forventning, at Ishøj Skole også medfinancierer købet.

 

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

6. Eventuelt

Sagsfremstilling

  1. Thomas Aakermann/Ishøj Sports Karate Ishøj fortalte, at det store karatestævne gik godt, og takkede for hjælp fra Ishøj IF.
  2. Asmat Ullah/Ishøj Cricket Club orienterede om, at den 24. marts 2018 afholdes DM i cricket for ungdom. Det foregår i Ishøj Idrætscenter.

 

Beslutning

Pkt. 1. - 2.

TIL EFTERRETNING

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 26. februar 2021