Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Ishøj Idrætsråds møde onsdag 11. oktober 2017 kl. 19.00

Lokation: Ishøj Idræts- og Fritidscenter


Med afbud: Poul Erik Petersen, Finn Hansen, Kim Herskov & Kjeld Eriksen

 

Uden afbud: Fritz Daneland, Faisal Amin, Claus Kah, Kim Grau, Kurt Andersen, Kuno Wiberg, Carsten Sølvberg, Kurt Sjøgreen, Klaus Henningsen, Sydkystens Sejlklub, Villy Sørensen, Kennet Amdisen, Bent Nielsen, Grete Hollensted, Jens Mouritzen & Gert Mikkelsen


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

40. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

 1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www.ishoj.dk / Politik/dagsordener & referater / Folkeoplysningsudvalget.
 2.  Husk, at næste møde, den 6. december 2017, kl. 18:00, er vores julemøde med efterfølgende middag.

 

Beslutning

Pkt. 1. - 2.

TIL EFTERRETNING

41. Nyt fra Kultur og Fritidscentret

Sagsfremstilling

 1. DIF Get2Sport fremsender rapport, om effekten af foreningsidræt i udsatte boligområder. Rapporten er vedhæftet.
 2. Ishøj Svømmehal har henover sommeren 2017 indført nyt salgssystem. Det indebærer, at der nu laves personlige armbånd ved entré (måneds, års og 10 turs besøg).
  Notat om adgangsystemet og personlige armbånd samt notat om foreningsarmbånd til Ishøj Svømmehal er vedhæftet dagsordenen.
 3. EU-kommissionen har afsagt kendelse om, at foreningsfitness ikke er konkurrenceforvridende.
  Pressemeddelselse fra DGI og DIF er vedhæftet dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 1. - 3.

TIL EFTERRETNING

Bilag

42. Regnskab

Sagsfremstilling

Kassereren fremlægger regnskab for perioden 1. januar - 30. september 2017. Regnskabet er vedhæftet dagsorden.

 

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Bilag

43. Eventuelt

Sagsfremstilling

 1. Formanden bød Kirsten Larsen fra Ishøj Volley & Beachvolley velkommen. Kirsten afløser Flemming Nielsen.
 2.  Henrik Pedersen/Ishøj Budo Klub spurgte til, om der er en basket klub. Det er der, den hedder Flammen.
 3.  Carsten Alberg var glad for at være inviteret med til Folu Konferencen. Det var dejligt at mødes på tværs af foreningerne.
 4.  Kirsten Larsen/Ishøj Volley synes, at Get2Sport rapporten er rigtig god læsning.
 5.  Günther Meincke/Ishøj Linedance har været inde på Team Ishøj Café 60 + Cyclings hjemmeside, hvor der i referatet fra deres sidste bestyrelsesmøde står, at Ishøj Idrætsråd har forlangt, at klubbens vedtægter skal ændres, hvis de vil optages i Ishøj Idrætsråd. Dette er ikke korrekt. Kravet er kun, at foreningen skal være medlem af et landsdækkende forbund.
 6.  Henrik Pedersen/Ishøj Budo Klub spurgte til, hvordan det går med Ishøj Bokseklubs nye træningslokaler. Formanden fortalte, at der endnu ikke er noget nyt i sagen.
 7.  Mette Sørensen/IGF fortalte, at foreningen var indkaldt til møde i Kultur & Fritid omkring klublokalerne i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Der er flere foreninger, som er indkaldt til møde. Disse møder skal afdække, om lokalerne bliver brugt samt behovet for klublokaler.

 

Beslutning

PKT. 1. - 7.

TIL EFTERRETNING

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 26. februar 2021