Hvad kan vi hjælpe med?

Ishøj når nye højder som ejendomsvenlig kommune

Ishøj er højdespringer i årlig undersøgelse af kommunernes ejendomsvenlighed – bl.a. fordi det er blevet hurtigere og billigere for borgere at få behandlet byggesager

Sidste år lå Ishøj på en 86. plads på listen over Danmarks mest ejendomsvenlige kommuner.

Men i år ser det anderledes lyst ud.

Ishøj rykker hele 58 pladser frem og lander på en flot 28. plads ud af 98 danske kommuner.

Undersøgelsen er lavet af erhvervsorganisationen EjendomDanmark og sætter fokus på de kommuner, som skaber de bedste rammer for at tiltrække ejendomsinvesteringer og vækst.

”Vi er stolte af at være højdespringer i dette års undersøgelse. Vi gør en stor indsats for at skabe rammerne for attraktive ejendomme til erhvervslivet. Vi har fx de sidste fire år bygget to nye erhvervsområder tæt ved motorvejen,” siger Ole Bjørstorp, borgmester i Ishøj Kommune.

Også EjendomDanmarks adm. direktør Jannick Nytoft glæder sig på Ishøjs vegne.

”Stor ros og anerkendelse til Ishøj for at have lagt sig i selen for at skabe gode vilkår til erhvervsliv og ejendomsejere. Det er særligt vigtigt i en tid, hvor det danske erhvervsliv og økonomien i forvejen er presset i knæ på grund af coronakrisen,” siger han.

Byggesagsgebyr er sløjfet

Ishøj Kommune får også point for at have gjort det lettere for borgerne at komme igennem med deres byggesager.

Mens både sagsbehandlingstiden og timeprisen på byggesager generelt er steget på landsplan, er tendens anderledes positiv i Ishøj. Her er sagsbehandlingstiden reduceret fra 55 til 38 dage i det seneste år, mens timeprisen på byggesager er sænket fra 629 kr. til 500 kr. per time.

”Vi har ikke bare sænket timeprisen. Fra april og resten af 2020 har vi sløjfet byggesagsgebyret helt for både erhverv og private for at holde hånden under kommunens virksomheder, som er hårdt spændt for under corona. Vi bestræber os løbende på, at sagsbehandlingstiden skal være så kort som muligt,” siger borgmester Ole Bjørstorp.

Mere tryghed i Ishøj

Ishøj har også fået point i undersøgelsen for at sænke antallet af indbrud og hærværk.

Den positive udvikling kan skyldes tiltag rettet mod unge, mener Mette Engbæk Jensen, leder for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse i Ishøj Kommune.

”Vores by skal være et dejligt sted at være. Derfor arbejder vi hele tiden på at mindske utrygsvækkende og uhensigtsmæssig adfærd,” siger Mette Engbæk Jensen.

Et af kommunens initiativer er netværket Unge Udenfor, som skal sikre øget tryghed på udendørsarealerne i Ishøj.

Samarbejdet sker på tværs af de kommunale afdelinger. Ud over afdelingen for tryghed og kriminalitetsforebyggelse består netværket blandt andre af repræsentanter fra Center for Vej, Park og Miljø og gadeplansmedarbejdere.

Netværket vurderer bl.a. løbende, hvad der skal til for at optimere på de steder, hvor de unge hænger ud.

”Har vi konstateret hærværk som fx smadrede ruder eller graffiti, så gælder det selvfølgelig om at få udbedret skaderne og se på hvilke løsninger, der skal til, så det ikke sker igen. Er der blinde vinkler i området? Måske skal bevoksningen beskæres, eller der skal en ekstra lampe op. Det kan også være, der er enkelte unge mennesker, vi skal have en snak med,” siger Mette Engbæk Jensen.

Fakta: Det bliver kommunerne målt på

I EjendomDanmarks årlige undersøgelse bliver kommunerne målt på forhold, som de selv har indflydelse på, og som har betydning for ejendommene.

Kommunerne bliver bl.a. vurderet på:

 • Grundskyld
 • Dækningsafgift
 • Regulering af private lejeboliger
 • Sagsbehandling for byggesager
 • Byggesagsgebyrer
 • Antallet af ejendomsforbrydelser (brandstiftelse, hærværk og indbrud)

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 30. november 2020