Hvad kan vi hjælpe med?

Ishøj og Vallensbæk kommuners vedtagelse af kommunal vandhandleplan

Som følge af det forpligtigende samarbejde på Natur- og Miljøområdet har kommunerne valgt at udarbejde en fælles vandhandleplan.

Ishøj og Vallensbæk Kommuners vandhandleplan er vedtaget af Ishøj Byråd den 1. september 2015 og Vallensbæk Kommunalbestyrelse den 9. september 2015. Forud for vedtagelsen har planforslaget været i 10 ugers offentlig høring frem til den 17. juli 2015. 

Som følge af det forpligtigende samarbejde på Natur- & Miljøområdet har kommunerne valgt at udarbejde en fælles vandhandleplan. Den kommunale vandhandleplan gengiver tilstandsbeskrivelser og målsætninger for overfladevand (vandløb, søer, kystvand) samt grundvand og spildevand, som det fremgår af statens vandplan. Herudover redegøres for konkrete initiativer på grundvands- og spildevandsområdet, som Ishøj og Vallensbæk kommuner gennemfører i henhold til gældende miljølovgivning, fx indsatsplanlægning for grundvand og spildevandsplanlægning. Statens vandplan for Køge Bugt indeholder ikke konkrete indsatser i Ishøj og Vallensbæk kommuner. Der skal derfor ikke gennemføres konkrete indsatser for vandområdet, der baserer sig på den statslige vandplan.

Den offentlige høring af planen gav anledning til enkelte høringssvar.

Et høringssvar gav direkte anledning til en mindre redaktionel ændring af planforslaget. Således er Dansk Vandløbsfauna Indeks (DVFI) for blødbundsvandløb taget ud af planen, idet Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har revurderet sin vurdering af anvendelighed af DVFI for blødbundsvandløb.

Afsenderne af høringssvarene får direkte besked.

Den vedtagne vandhandleplan kan læses her.

Statens vandplan og den kommunale vandhandleplan følger af miljømålsloven (LBK nr. 932 af 24.09.2009) og vil være gældende frem til den 22. december 2015, hvor de afløses af Vandområdeplanen for Sjælland 2015 – 2021 (vandplan 2). Fremadrettet vil kommunernes indsatser på vandområdet fremgå af statslige bekendtgørelser, og der skal ikke udarbejdes flere kommunale vandhandleplaner.

Vandhandleplanen er offentligt bekendtgjort på kommunernes hjemmesider den 23. september 2015. 

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 6. september 2016