Hvad kan vi hjælpe med?

Ishøjs cyklister er blandt Danmarks gladeste

Cyklisterne er særdeles glade for at køre rundt i Ishøj, viser en ny, stor undersøgelse

En landsdækkende undersøgelse foretaget af analysevirksomheden Megafon viser, at cyklisterne i Ishøj er blandt Danmarks mest tilfredse.

Undersøgelsen laves hvert år og ser på forholdene for cyklister i de danske kommuner. I den seneste undersøgelse fra i år ligger Ishøj på en andenplads blandt alle landets kommuner.

”Det er meget, meget flot – den andenplads er jeg meget stolt af. Især fordi det er vores egne, lokale cyklister, som har vurderet. Det betyder ekstra meget, når rosen kommer fra vores egne borgere,” siger Ole Bjørstorp, borgmester i Ishøj Kommune.

Ishøj får høje karakterer

For at kunne lave undersøgelsen har Megafon interviewet omkring 150 cyklister fra hver kommune.

Cyklisterne er blevet spurgt ind til en række forskellige forhold, som har særlig betydning for deres dagligdag som cyklister – bl.a. tilfredsheden med cykelstierne, muligheden for at komme frem i trafikken og trygheden ved at færdes som cyklist.

Resultatet fra Ishøj viser, at cyklisterne her giver kommunen høje karakterer på så godt som alle punkter.

”Jeg tror, at vores fine placering især skyldes en kombination af god infrastruktur – bl.a. en stort netværk af cykelstier – og at Ishøj er en dejlig by med gode muligheder for at cykle rundt i naturen,” siger Poul Rikardt Jørgensen, formand for Teknik- og Bygningsudvalget i Ishøj Kommune.

Mere lys – mere tryghed

Selvom Ishøj ligger helt i top blandt Danmarks mest cyklist-venlige kommuner, giver den nye undersøgelse dog ikke anledning til at hvile på laurbærbladene.

Kommunen er allerede gået i gang med at forbedre vilkårene yderligere for cyklisterne – blandt andet ved at udskifte den gamle belysning i kommunens tunneler med nye, moderne LED-belysning, som vil oplyse tunnelerne endnu bedre i alle døgnets timer.

Håbet er, at de oplyste tunneler vil gøre cyklisterne mere trygge ved at bevæge sig rundt på Ishøjs cykelstier.

Hvordan er undersøgelsen lavet?

 • Undersøgelsen er udført fra den 3. maj til den 10. juli 2018
 • 151 cyklister er blevet interviewet i Ishøj kommune
 • De interviewede personer er over 16 år og cykler i kommunen mindst én gang om ugen
 • Interview-personerne er blevet fundet via en repræsentativ stikprøve fra telefonlister over Ishøj kommune
 • Interviewene er gennemført som telefoninterviews af ca. 5 minutters varighed for at sikre, at spørgsmålene kan gentages, og at respondenterne kan få den fornødne tid til at svare

Hvad er cyklisterne blevet spurgt om?

Under interviews er cyklisterne blevet spurgt ind til følgende forhold:

 • Generel tilfredshed med at være cyklist i kommunen
 • Tilfredshed med omfanget af cykelsti-nettet
 • Tilfredshed med muligheden for at komme frem i trafikken som cyklist
 • Tilfredshed med vedligeholdelse af cykelstiernes belægning
 • Tilfredshed med vedligeholdelse af cykelstier i forhold til fejning, snerydning og saltning
 • Tilfredshed med antallet af cykelparkeringspladser
 • Tilfredshed med muligheden for at kombinere cykel og offentlig transport
 • Tryghed ved at færdes i trafikken på cykel i forhold til risiko for at blive udsat for overfald og vold
 • Tryghed ved at færdes som cyklist i forhold til andre cyklister, trafikuheld mv.
 • Oplevelse af gener i trafikken

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Midlertidige telefonnumre:

 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
 • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse: Tlf. 4357 7293
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 4357 7297
 • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
 • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 21. december 2018