Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Klima- og Miljøudvalgets møde onsdag 20. september 2017 kl. 17.00

Lokation: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 IshøjSagspunkter der blev behandlet på mødet

36. Meddelelser fra Formand og Administration (lukket punkt)

Beslutning

Til efterretning

37. Forslag budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021

Resume

Byrådet 1. behandlede budgetforslaget den 28. august 2017.

I budgetforslaget til 1. behandlingen var der en ubalance på 51,0 mio.kr. for budget 2018 ekskl. indregning af særtilskuddet. Ultimo august 2017 fik vi meddelelse om, at Ishøj Kommunes særtilskud for 2018 udgør 25,0 mio.kr. Herefter udgør ubalancen 26,0 mio.kr.

Der henvises til den udarbejdede budgetredegørelse 2018-2021 af 8. august 2017.

Sagsfremstilling

Byrådet har oversendt budgetforslaget til 2. behandling i Byrådet, som sker den 3. oktober 2017.

Budgetforslaget har været udsendt til høringer i råd, institutioner, brugerbestyrelser mv. samt til drøftelse og information i MED-udvalgene. Alle indkomne høringssvar vil indgå i Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budgettet den 25. september 2017.

Klima- og Miljøudvalget har indhentet høringssvar fra de under udvalget hørende råd, institutioner mv. Disse høringssvar fremlægges.

Torsdag den 7. september 2017 er der budgetseminar for Byrådet, hvorfor der kan komme yderligere korrektioner til budget 2018.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget tager forslag budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021 til efterretning under henvisning til de igangværende politiske drøftelser om et muligt budgetforlig, og partierne ellers forbeholder sig ret til at indsende egne budgetforslag inden den 21. september 2017.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

38. Ishøj Varmeværk (lukket punkt)

Beslutning

Tiltrådt

39. Støj (lukket punkt)

Beslutning

Tiltrådt.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 30. april 2020