Hvad kan vi hjælpe med?

Klimatilpasning

Risikostyringsplan for oversvømmelser

Risikostyringsplan for oversvømmelser fra Køge Bugt

Områderne langs Køge Bugt er udpeget som et ud af ti særligt oversvømmelsestruede områder i Danmark i henhold til EU's oversvømmelsesdirektiv. Som opfølgning på den statslige udpegning skal samtlige kommuner i risikoområderne udarbejde et forslag til risikostyringsplan med bl.a. beskrivelse af mål og handlingsplan for tiltag de næste år. Risikostyringsplanen har til formål at skabe fokus på at minimere risikoen for oversvømmelse, herunder sikre menneskers sundhed, miljø, kulturarv, og ejendoms- og virksomheds-værdier.

Retsvirkning
Risikostyringsplanen er overordnet kommuneplanen og sektorplanerne og udgør rammer og bindinger for den øvrige kommunale planlægning. Kommunen har pligt til at virke for planens gennemførelse.

Risikostyringsplan for Ishøj Kommune - Køge Bugt

Risikostyringsplanen - Kort fortalt

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Ishøj Rådhus og Borgerservice er lukket for personlig betjening til og med den 13. april 2020:

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Midlertidige telefonnumre til og med 13. april 2020:

  • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
  • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
  • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse og Nem-ID: Tlf. 4357 7293
  • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
  • Råd & Vejledning: Tlf. 4357 7297
  • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
  • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 12. marts 2019