Hvad kan vi hjælpe med?

Klimatilpasning i Tranegilde og Vallensbæk Mose

Nu er arbejdet med at klimasikre omkring St. Vejleå nået til Tranegilde- og Vallensbæk Moser. Området skal fungere som nødbassin og kunne opsamle tag- og overfladevand ved ekstremregn og således bidrage til færre oversvømmelser af boliger og veje i området

Flere kraftige regnskyl og skybrud rammer Danmark, og alle kommuner er i gang med en række projekter for at sikre borgere og virksomheder mod følgerne af oversvømmelser. En række forsyninger og kommuner har fået kompensation fra BaneDanmark, fordi BaneDanmark inddrager dele af Vallensbæk Sø, som opsamler regnvand. Kompensationen bliver nu brugt til flere forskellige projekter langs St. Vejleå. Disse projekter vil, når alt står klar, hjælpe borgere og virksomheder i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner med at komme af med regnvandet.

Mosen bruges til nødbassin
Et af projekterne er at forberede Tranegilde Mose og Vallensbæk Mose til at kunne opsamle regnvand, og skabe en kontrolleret styring af regnvandet fra Vallensbæk Sø til Ishøj Havn. Diger, pumpekanaler og grøfter i moserne bliver renoveret, og der bliver bygget nye diger. I den sydlige ende af mosen bliver den eksisterende pumpestation renoveret, og for at vandet kontrolleret kan ledes ind i mosen, bliver der lavet et nødoverløb fra Vallensbæk Sø. 

Når projektet er færdigt, kan moserne opbevare op til 900.000 m3 vand. Området forbliver med at være et rekreativt område, idet kun vil være omkring hver 10-15 år, at der vil være behov for at bruge moserne som nødbassin.

Vandet vil efterfølgende blive pumpet over i St. Vejleå, og dermed minimere risikoen for, at området fra mosen ned mod Ishøj Havn bliver oversvømmet. Regnvandet vil højst stå i moserne i 14 dage, inden det bliver pumpet ud.
Det er forsyningsselskaberne i kommunerne, der udfører opgaven. Glostrup Forsyning, Ishøj Forsyning, HTK Forsyning for Høje-Taastrup, og for Albertslund, Vallensbæk og Brøndby er det HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab.

Naturen forbedres
Parallelt med forsyningsselskabernes projekt med at indrette Tranegilde og Vallensbæk Moser til at kunne håndtere store mængder regnvand under ekstreme regnhændelser, er Ishøj og Vallensbæk Kommuner ved at udarbejde en helhedsplan til sikring og udvikling af naturværdier og rekreative interesser i moseområdet.
Der arbejdes med at inddele moseområdet i zoner med forskelligt niveau af naturpleje, som for eksempel områder under græsning og områder der forbliver urørte. Zone-inddelingen koordineres med forsyningsselskabernes behov for at lede regnvand til moseområdet.
Indenfor området, foreslås nye rekreative friluftsfaciliteter som fugletårne, infotavler og sheltere.

Stierne kommer tilbage
Arbejdet er gået i gang, og i resten af 2015 vil der periodevis være stier i og omkring moserne, som ikke kan benyttes. Det bliver dog muligt at færdes på alle stier i moserne igen, når anlægsarbejdet er færdigt.

Her kan du følge med
Ved indgangen til mosen vil der blive sat skilte op, som fortæller om projektet med at klimasikre oplandet til St. Vejleå, samt de forskellige delprojekter, der skal laves i og omkring mosen.
Undervejs i anlægsarbejdet kan du blandt andet holde dig opdateret på Vallensbæk Mose I/S hjemmeside, hvor der løbende bliver orienteret om anlægsarbejdets fremdrift i mosen. Ligesom vi her på siden vil orientere om arbejdet.

Nederst på siden kan du også se kort over mosen, så man kan se hvilke stier, der er lukket hvornår.

KONTAKTINFORMATION:
Christina Otzen, kommunikationsrådgiver, HOFOR, chot@hofor.dk, 27952147
 
FAKTA:
Projekter, som bliver lavet for kompensationsmidlerne fra Banedanmark:
Regnvandssøer i Høje-Taastrup
Nødbassiner i Tranegilde- og Vallensbæk Moser
Nødpumpe ved Ishøj Havn
 
PROJEKTANSVARLIGE:
Glostrup Forsyning
Ishøj Forsyning
HTK Forsyning
HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

BilagStørrelse
Tidsplan for kørsel og anlægsarbejde i Vallensbæk Mose.pdf300.41 KB
Information om anlægsperiode og tung trafik i mosen.pdf397.72 KB
Placering af anlægsskilte.pdf905.46 KB

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 25. november 2015