Hvad kan vi hjælpe med?

Klubben

- For borgere med udviklingshæmning

Hvem retter tilbuddet sig til?

Klubben er et socialt tilbud til unge og voksne lettere udviklingshæmmede over 18 år. Af hensyn til Klubbens ressourcer og fysiske rammer er det et krav, at borgerne kan agere selvstændigt i et forum med mange mennesker; at borgerne er i stand til aktivt at efterspørge aktiviteter, samt at borgerne kan klare toiletbesøg etc. på egen hånd.

Målgruppen er primært borgere fra Ishøj og Vallensbæk og kan rumme ca. 30 borgere.

Klubbens formål

Formålet med Klubben er, at give medlemmerne mulighed for at komme og hygge sig i uformelle og trygge rammer med andre medlemmer og øve sine sociale kompetencer. Klubben giver medlemmerne mulighed for at ’netværke’ i nærmiljøet og potentielt skabe sig et socialt netværk. 

Fysiske rammer

Klubbens lokaler kan kun i begrænset omfang anvendes af borgere med fysisk handicap, da der ikke er egnede toiletforhold (til fx kørestol).

Personale

I Klubben er der altid støttende pædagogisk personale til stede samt en praktisk medhjælper, men Klubben kan ikke varetage helt specifikke pædagogiske kompetencer.

Åbningstider

Klubben har åbent mellem 16.30-21.00 hver tirsdag. Ligeledes er der åbent om fredagen i ulige uger, mellem 17.00-22.00.

Aktiviteter

- Borgerne kan tilkøbe sig aftensmad i Klubben, således at de får et sundt og nærende måltid mad til en fast lav pris. Dette er ofte noget, som medlemmerne ser frem til og samles socialt omkring.

- Medlemmer kan lave mad om tirsdagen sammen med personalet, og der er mulighed for at have medbestemmelse i forhold til, hvad der skal laves af mad.

- Hallen – der er mulighed for fysisk aktivitet i sportshal, fx fodbold, håndbold, badminton og basket.

- Netcafé om torsdagen (i idrætscenteret) - her kan der spilles diverse computerspil, surfes på nettet, samt Playstation og Wii.

- Udendørs spil: fx Kongespil, fodbold, badminton, rundbold, vandkamp om sommeren mv.

- Brætspil, terningespil, kortspil og mulighed for at spille Playstation og Wii.

- Syning og strikning.

- Filmaftener – hvor der vises forskellige film for medlemmerne.

- Venskabsklub: arrangementer med andre klubber – for at udvide borgernes horisont.

- En månedlig tur ud af huset, fx Fredags Rock, Tivoli, bowling, biograf, Bakken.

- Årlig to-dages tur rundt i Danmark – fx Møn, Klintholm Havn, mv.

- Fester og diskotek om fredagen – med mulighed for at have en gæst med.

- Årlig sommerfest, hvor familie og pårørende er velkomne.

- Årlig påske- og julefrokost, en årlig Bakken-tur om sommeren, mv.

Der udarbejdes et månedligt aktivitetsprogram, således at medlemmer løbende kan følge med i aktiviteterne i Klubben.

Klubråd

Der er etableret et klubråd bestående af borgere og personale, og dermed sikres borgernes medindflydelse i forhold til fx Klubbens aktiviteter i fremtiden. Medlemmer af Klubrådet er talerør for klubbens andre medlemmer og kan ytre deres behov og ønsker. Der foregår ligeledes klubmøder for alle medlemmer i Klubben.

Medlemskab

Den pågældende borgers sagsbehandler indstiller borgeren til visitation. Hvis ydelsen visiteres, er det gratis for borgeren at benytte Klubben.

Klubben er takstfinansieret, og det er dermed muligt for andre kommuner at købe plads. 

Adresse

”Klubben”

Det gule hus

Vildtbanevej 4

2635 Ishøj

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 7. september 2018