Hvad kan vi hjælpe med?

Klyden - Ishøjs vadefugl

Ishøj Kommune har siden 2007 haft klyden som særlig ansvarsart

I Ishøj kan man være heldig at se klyden ved strandengene og i kanten af havnene samt på småøerne i Jægersø. Trods en stor indsats for at sikre og forbedre fugleøerne i Jægersø har der ikke været ynglende fugle de sidste par år. Desværre er øerne blevet tilholdssted for bl.a. skarver, måger og krager, som er blandt klydens fjender, og som kan finde på at snuppe æg og unger fra klyderne.

Klyderne forsvarer sig mod denne trussel ved at samle sig i en gruppe og derpå skræmme fjenden. Der har imidlertid været for få klyder de seneste år til, at de har kunnet klare sig. Hvis rederne er truet, kan klyderne også spille syge og lade som om, de har brækket vingen, hvorved rovdyrets opmærksomhed rettes mod den voksne fugl i stedet for på reden.

Den fine vadefugl med det latinske navn Recurvirostra avosetta vil forhåbentlig kunne ses i Ishøj Kommune fremover. Ishøj Kommune arbejder for at forbedre levevilkårene for klyden. Græsning eller høslæt udenfor yngletiden kan medvirke til at forbedre forholdene for klyder, da fuglene foretrækker at yngle i vegetation under 10 cm. Det vil også gavne arten, at man holder sig i en afstand på mindst 300 meter i yngletiden.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 9. april 2015