Hvad kan vi hjælpe med?

KOL

KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, og det er en lungesygdom, der rammer mange danskere. Ca. 430.000 danskere lever med sygdommen, men kun halvdelen ved, de har den.

KOL er en kronisk lungesygdom, hvor der sker en forsnævring af luftvejene og ødelæggelse af lungevævet. KOL udvikler sig snigende over mange år og viser sig ved tiltagende åndenød, hoste, slim og hyppige lungeinfektioner. Behandlingen består af rygestop, motion og medicin.

Har du KOL, og oplever du nogle af de ovenstående symptomer, kan du have glæde af at deltage i de forløb, der knytter sig til sygdommen. Nedenfor kan du læse mere om Ishøj Kommunes tilbud og om, hvordan du tilmelder dig.

Rygestop

Rygestop er det allervigtigste middel mod lungesygdomme. I det øjeblik du stopper med at ryge, så stopper de ødelæggende processer, som tobakken har sat i gang nede i dine lunger. Det betyder ikke, at lungerne bliver raske, men yderligere forværring begrænses til det lille tab i lungefunktion, vi alle har som følge af alderen.

Ishøj Kommune tilbyder løbende rygestopkurser. Du kan læse mere om kurset, og om hvordan du tilmelder dig, under rygning.

KOL-holdet

KOL-holdet kan være noget for dig, hvis du har svær åndenød og oplever problemer med at klare mange af de daglige gøremål.

Formålet med KOL-holdet er at hjælpe og vejlede dig, så du får mere viden og hjælp til at håndtere din sygdom.

Forløbet indeholder både sygdomsspecifik undervisning og træning. Emner i undervisning er:

 • Lungernes anatomi og fysiologi
 • Kostanbefalinger ved KOL
 • Motionens betydning
 • Åndedrætsøvelser og PEP-fløjte
 • Medicin og sygdomslære
 • Hverdagen med KOL

Undervisningen strækker sig over 5 uger med undervisning 1,5 time per gang. Undervisningen varetages af en sygeplejerske og fysioterapeut. Træningen strækker sig over 10 uger med træning en time, to gange om ugen. Træningen varetages af en fysioterapeut. Kurset er gratis.

Hvis du ønsker at deltage på KOL-holdet, skal du henvises fra hospitalet eller praktiserende læge. For yderligere information kontakt sundhedskonsulenterne på telefon 23 71 73 81 eller 24 23 16 47.

Kostvejledning ved KOL

Kosten er vigtig, når man har en lungesygdom, da det har stor betydning for livskvaliteten. Det er vigtig at beholde normalvægten, når appetiten er dårlig, og når der bruges mange kræfter til vejrtrækning. Her kan du læse mere om kost, når man har en KOL sygdom: https://www.lunge.dk/kostraad

Har du behov for rådgivning om kost og KOL, skal du henvises gennem din egen læge eller hospital.

Kontakt Sundhedskonsulenterne på telefon 24 23 16 47.

Læs også


Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 27. oktober 2020