Hvad kan vi hjælpe med?

Kolonihavehus - byggeri

Ishøj Kommune har haveforeningerne Ishøjgård og Søndergård. Hver haveforening har en lokalplan 1.50 for Ishøjgård og lokalplanerne 1.39 for Ishøj Søndergård, hvor i der står, at alt byggeri skal være godkendt før påbegyndelsen

Lokalplanerne indeholder bestemmelser om placering af bebyggelse, afstand til skel, bygningernes ydre fremtræden, materialevalg og lign.
Du kan spare dig selv for meget, hvis du er forberedt/ læst den gældende lokalplan for området, inden du går i gang med at søge om tilladelse til dit byggeri.

På haveforeningerne Ishøjgård hjemmeside, kan du finde oplysninger der kan hjælpe dig igang med dit byggeri.
 

Link til lokalplan 1.50 for Ishøjgård

Ishøjgård
Ishøj Kommune har godkendt et samarbejde omkring Haveforeningen Ishøjgårds bestyrelse og bestyrelsen for Kreds 3.
Hvilket betyder at kredsbestyrelsen i samarbejde med haveforeningens bestyrelse har overtaget behandlingen af byggesager, som ikke kræver dispensationer.
Byggesager som kræver dispensationer vil fortsat skulle behandles af kommunen, som ansøgning skal indeholde eventuelt bemærkninger fra Kredsen.
Ansøgning om byggeri skal fremover sendes til haveforeningens bestyrelse.

Ishøj Søndergård
Plan-, Bygge- og Miljøcentret har udarbejdet en folder for kolonihaverne i Ishøj Søndergård som kan hjælpe dig i gang:

Folder til Kolonihavehus

Link til lokalplan 1.39 for Ishøj Søndergård

Ishøj Søndergård
Ansøgning om byggeri i Ishøj Søndergård skal sendes til Center for Ejendomme og Byggesager: Att. Byggesager
Kontakt:
Har du brug for at snakke med en af vores byggesagsbehandlere træffes de på

Telefon: 43 57 75 10

Byggesagskontorets telefontider:
Mandag-onsdag: kl. 9-15
Torsdag: kl.12-17
Fredag: kl. 9.00-13

byg@ishoj.dk

Kontakt

Byggesager

Ishøj Store Torv 20, 3. sal
2635 Ishøj

byg@ishoj.dk

Tlf. 43577510Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 27. august 2019