Hvad kan vi hjælpe med?

Kommunens sagsbehandling

En sagsbehandling starter normalt i administrationen - det kommunale center, uanset om den er rejst af en borger, et byrådsmedlem, et udvalg, centret selv eller en af kommunens mange foreninger og institutioner

Hvordan foregår min sagsbehandling?

Administrationen fremskaffer alle relevante oplysninger i din sag sag og vurderer dens indvirkning på området.

Mange sager af en enkel karakter færdiggøres af administrationen.

Øvrige sager forelægges det relevante nævn eller kommission og går videre herfra til det relevante udvalg. Her træffes afgørelser i mange sager, som således slutter i udvalget. I de resterende sager beslutter udvalget den endelige indstilling til byrådet.

Hvor lang tid tager det at behandle min sag?

Ishøj Kommune bestræber sig på at holde sagsbehandlingstiden under 14 arbejdsdage. Hvis sagsbehandlingen trækker ud, skal du have besked om det, og hvad grunden til det er. Du skal så vidt muligt have besked om, hvornår sagen kan forventes færdig.

Kan jeg få aktindsigt?

Din anmodning om aktindsigt skal behandles indenfor 7 arbejdsdage.

Hvis aktindsigten ikke kan gives inden for fristen, skal du have besked om, hvornår du kan forvente at få aktindsigt.

Hvordan klager jeg?

Hvis du som borger er utilfreds med Ishøj Kommunes behandling af sagen, bør du rette henvendelse til den pågældende sagsbehandler. Herefter kan der klages til den ansvarlige leder. Og endelig kan du klage til borgmesteren eller byrådet.

Hvis du fortsat er utilfreds, kan der rettes henvendelse til overordnet myndighed. Det kan for eksempel være klageinstansen for det pågældende område.

Du kan her læse mere om dine klagemuligheder

Hvornår får jeg svar?

I pjecen nedenfor får du en samlet oversigt over svarfrister og sagsbehandlingstider på det sociale område:

Hvornår får jeg svar?

Hvad er principper for 'God forvaltningsskik'?

Ishøj Kommune følger ombudsmandens principper for 'God forvaltningsskik'. God forvaltningsskik er et udtryk for, hvordan myndighederne bør opføre sig over for borgerne. Det er ikke bindende retsregler.

God forvaltningsskik kan for eksempel være, at myndighederne:

besvarer borgernes henvendelser inden for en rimelig tid 
behandler borgerne korrekt og høfligt 
skriver til borgerne i et sprog, som de kan forstå 
har orden i deres sager.

Sager, der behandles af en offentlig myndighed, bør behandles så enkelt og hurtigt som muligt.


 

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Midlertidige telefonnumre:

 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
 • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse: Tlf. 4357 7293
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 4357 7297
 • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
 • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 3. juli 2018