Hvad kan vi hjælpe med?

Genbrugsstation

Kontakt

Industrivangen 34
2635 IshøjTog og buslinjer 
Tog E
Bus 300S og 121 

Åbent
Tirsdag og torsdag kl. 11.00 – 18.00
Lørdag kl. 9.00 – 14.00

Lukket
Den 1. januar, Skærtorsdag, Kr. himmelfartsdag, den 24. december, den 25. december, den 26. december og den 31. december.
Personalet kan forlange at se legitimation for at borgere der besøger genbrugsstationen er bosiddende i Vestforbrændings opland.

Læs mere
http://www.vestfor.dk/web/affald-og-genbrug/ishoj