Hvad kan vi hjælpe med?

Krav til vedtægter

Her kan du finde de krav, der stilles, hvis du opretter en forening

Ifølge Folkeoplysningsloven skal en forenings vedtægter have paragraffer, der som et minimum definerer:
• Foreningens navn og hjemsted
• Foreningens formål, der både beskriver en aktivitet og et forpligtende socialt samvær
• Hvem der kan blive medlem af foreningen. En tilskudsberettiget forening skal være åben for alle, der kan gå ind for dens vedtægter
• Hvordan bestyrelsen vælges og antallet af bestyrelsesmedlemmer
• Hvordan generalforsamlingen indkaldes, hvornår den holdes, og hvordan den afvikles. Indkaldelsen skal ske ved brev eller mail til alle medlemmer med angivelse af tid og sted og dagsorden
• Hvem der har tegningsret for foreningen (den eller de personer i bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i forhold til offentlige myndigheder)
• Regnskabsåret
• Valg af revisor, der ikke må være medlem af bestyrelsen
• Hvordan vedtægterne ændres – det kan kun ske på en generalforsamling
• Hvad der sker med foreningens eventuelle overskud ved ophør.
 

Kontakt

Center for Kultur og Fritid

Ishøj Store Torv 20, 4. Nord
2635 Ishøj

kultur@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 6. november 2019