Hvad kan vi hjælpe med?

Kunststi skal vise vejen fra Ishøj Station til Arken

En ny kunstnerisk sti skal føre borgere og museumsgæster fra Ishøj Station til kunstmuseet ARKEN. Ishøj Kommune, Realdania og ARKEN står bag det ambitiøse projekt

I 2019 får Ishøj en ny attraktion: En 2,2 km lang, helt unik kunststi.

Kunststien ARKENWALK er udviklet af Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, kunstner Jeppe Hein og kunst- og kulturbureauet Creator Projects.

Deres projekt blev onsdag præsenteret ved et arrangement i Ishøj, hvor Ishøj Kommune, Realdania og ARKEN offentliggjorde det som vinder af en stor projektkonkurrence.

Siden sidste sommer har fire forskellige teams af kunstnere og arkitekter arbejdet hårdt med at udvikle idéer til en kunstnerisk sti og præsentere projekter, som hænger sammen både kunstnerisk, arkitektonisk og økonomisk. Det er ud af disse fire teams, at vinderprojektet er valgt.

”Det bliver et yderst spændende projekt – jeg glæder mig meget,” lyder de begejstrede ord fra Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp, som er formand i dommerudvalget.

”Vi har undervejs modtaget mange kreative og nyskabende projekter, og jeg er overbevist om, at vi har fundet den helt rette vinder. Der er tale om et nyskabende projekt af meget høj kvalitet, som vil bruge kunst og arkitektur til at skabe rammerne for et bedre udeliv for vores borgere her i Ishøj. Jeg glæder mig meget til, at vores kunststi snart står klar.”

Stien skal binde Ishøj sammen

ARKENWALK er et samarbejde mellem Ishøj Kommune, Realdania og kunstmuseet ARKEN.

Formålet med den nye 2,2 km lange sti er at binde Ishøj bedre sammen som natur- og kunstby og samtidig gøre det lettere for ARKENs over 300.000 årlige gæster at finde fra Ishøj Station til kunstmuseet.

Stien vil begynde ved Ishøj Station og slange sig igennem både en tæt trafikeret stationsplads, et livligt beboelsesområde, en mørk tunnel, et stille villakvarter og en naturskøn strandpark med eng og søer.

”ARKENWALK er et rigtig godt eksempel på landsskabsarkitektur og kunst, der finder sammen og skaber et samlet velfungerende hele. De sjove lygter er med til at skabe forundring og oplevelser, og samtidig sætter projektet på en fin måde fokus på klimadagsordenen,” siger programchef Astrid Bruus Thomsen fra Realdania.

”Jeg håber, at byens borgere og gæsterne på vej til kunstmuseet vil tage ARKENWALK til sig. Jeg håber, området bliver en naturlig del af livet i byen, samtidig med at det kan være med til at styrke nysgerrigheden på kunst og kunstoplevelser.”

En kunstoplevelse ud over det sædvanlige

De forskellige områder af Ishøj, som ARKENWALK skal gå igennem, vil fremstå som en kunstpark. De vil få forskellige typer beplantning, som fremhæver områdernes karakteristik, mens en række lysskulpturer – i form af knaldrøde, bøjede gadelamper – skal stå som finurlige vejvisere langs hele ruten.

Målet er at give Ishøjs borgere og ARKENs gæster en inddragende og sanselig kunstoplevelse ud over det sædvanlige.

”Ideen med ARKENWALK er at give beboerne på ruten imellem Ishøj Station og ARKEN et kunstnerisk udformet miljø, som er brugerinddragende, sansestimulerende og oplevelsesrigt. Jeppe Hein, som er internationalt anerkendt for blandt andet sine spektakulære udendørs installationer, har skabt et unikt identitetsskabende lokalmiljø, der sprudler af leg og fællesskab,” siger museumsdirektør Christian Gether fra ARKEN.

”ARKENs besøgende vil allerede, når de træder ud af Ishøj Station og hele vejen til museet, få en kunstnerisk og humoristisk oplevelse, der giver stof til eftertanke.”

ARKENWALK forventes at blive betrådt af de første gæster i 2019.

Tryk på faktaboksen forneden for at se tegninger og læse en gennemgang af ARKENWALK.

Hvordan skal ARKENWALK se ud?

Den overordnede vision er at skabe en oplevelsesfuld kunststi fra Ishøj Station til ARKEN ved at lade kunst, arkitektur og natur smelte sammen.

Idéen er at forene landskab og kunst - og variere ruten med landskabsarkitektoniske greb, som vil supplere og iscenesætte de forskellige byrum i Ishøj.

Lygtepæle

Langs hele ruten vil knaldrøde gadelygter bøje sig for træerne, støtte sig op ad husmure og krølle i vinden.

Lygterne vil fungere som synlige fikspunkter på ruten og lede fodgængere og cyklister mod ARKEN.

De markante røde lygtepæle har et stærkt visuelt udtryk og vækker undren, fordi de både er et velkendt inventar i bybilledet og samtidig har en uventet form og farve, som tilfører ruten et lag af fantasi og uvirkelighed, der pirrer nysgerrigheden.

Målet er, at Ishøjs børn og unge skal deltage i workshops i forbindelse med udformningen af lygtepælene, så de unge gennem medbestemmelse og involvering føler, at de også
har en stemme i udformningen af deres nærmiljø.

ARKEN med røde gadelygter foran

Stationsforpladsen

I bymidten skal de tungt belagte betonflader udskiftes med et parkrum, hvor træer i varierende størrelser og arter skal lede de besøgende på vej.

Håbet er, at beplantningen vil skabe nye, grønne opholds- og mødesteder for områdets beboere.

En gang- og cykelstien gennem parken vil blive markeret med et belægningsskift, der tegner ruten op.

Ishøj Centrum

Beboelsesområdet Ishøj Centrum skal forvandles til et parkrum med en variation af ca. 150 større og mindre træer.

Beplantningen skal etableres på et let bølget grønt areal med græs og stauder, som skal erstatte ca. 20 procent af de eksisterende SF-sten.

Lygtepæle skal placeres i sammenhæng med det grønne område, og et markeret gangfelt i støbt beton skal lede de gående videre mod tunnellen.

Tunnelen

Tunnellen skal omdannes til et frodigt dalstrøg med beplantede skrænter og vægge beklædt med træ.

Beplantningen skal bestå af bregner, naturgræsser og urter.

To lygtepæle skal interagere med tunnelen og signalere, at fodgængerne er ”på rette vej”.

Solvej

Projektet indebærer et forslag om at ændre Solvej til et såkaldt ”shared space”, hvor trafikken skal foregår på de bløde trafikanters præmisser med en maks. hastighed på 15-20 km/t for bilerne.

Søjlekirsebærtræer skal plantes langs villavejens sider og tilpasses de eksisterende træer og indkørsler til boligerne. I kanten skal naturrabatter erstatte de eksisterende SF-sten.

Det forventes, at beboerne på Solvej inddrages i den videre proces, så de nye tiltag bliver afstemt med kvarterets ønsker.

Strandparken

Forslaget lægger vægt på at arbejde nænsomt i Strandparken og kun lave få tilretninger, som

strammer rutens forløb op: Den eksisterende vand-rende skal udvides til en kanal og beplantes i siderne med en allé af rønnebærtræer – hvilket vil skabe et udtryksfuldt rum i landskabet.

Den eksisterende poppellund skal suppleres med flere poppeltræer. I midten af lunden skal etableres en lysning, hvor eksisterende eller nye kunstværker kan placeres.

Her er vinderteamet

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue er grundlagt i 2002 og har siden da gjort sig bemærket med en lang række projekter inden for landskab, byplanlægning og byrum for både private og offentlige kunder.

Særligt i arbejdet med Monumentområdet i Jelling ses tegnestuens evne til at planlægge landskabet som et formidlingsrum af stedets mange forskellige kulturhistoriske lag i en helhed med byens hverdagsrum.

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue arbejder med landskabsarkitektur og byplanopgaver - og formgiver i krydsfeltet mellem stedsspecifik analyse, strategisk tænkning og social forståelse.

Creator Projects er et kunst- og kulturbureau, der arbejder internationalt med kunst som en ressource gennem tæt samarbejde med kunstnere, offentlige instanser, institutioner, virksomheder og private aktører.

Bureauet har indsigt i de økonomiske og formelle vilkår for offentlige by- og bygningsintegrerede kunstprojekter og bibringer processen den nødvendige kunstfaglige viden og erfaring med at realisere ambitiøse offentlige kunstprojekter.

Creator Projects er et team af engagerede kuratorer og kunstfaglige konsulenter, hvis arbejde er baseret på en solid faglighed, mangeårig erfaring og et stort nationalt og internationalt netværk.

Jeppe Hein arbejder i et krydsfelt mellem skulptur, arkitektur, tekniske opfindelser og design, hvor han med enkle former og materialer aktiverer beskueren. Hans værk fremmer det menneskelige møde, dialogen på tværs, legen og det sociale samvær, mens den samtidig er cool, smuk og iøjnefaldende.

Hos Jeppe Hein opfordres man til at deltage, både fysisk og mentalt, som når vi skal cykle et værk i gang eller sætte os på en bænk, der udløser en vandstråle i søen. Det handler om både reaktion og refleksion, at møde andre gennem kunsten på tværs af alder, køn, etnicitet og kunstkendskab. Jeppe Hein skaber kunst for alle.

Jeppe Hein bor og arbejder i Berlin. Han har udstillet på en række kunstmuseer verden over og nyder stor international anerkendelse, som en af de vigtigste kunstnere fra sin generation.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 1. november 2018