Hvad kan vi hjælpe med?

Kvalitet i pasningen

Du kan her læse mere om børnemad, børnefællesskab og inklusion, sprog og læsning, sygdom, børnemiljø, kvalitetsrapport og forældreinflydelse i dit barns dagtilbud

Børnemad

Her kan du læse, om den mad børnene spiser i kommunens daginstitutioner

Børnefællesskab

Alle børn og unge skal være en del af et velfungerende og forpligtende børnefællesskab

Alle børn læser - sproglig udvikling, læse- og skrivekompetencer

Du kan læse mere om de tiltag kommunen arbejder med i forhold til børns sproglige udvikling, læse- og skrivekompetencer

Syge børn i dagtilbud

Hvornår må mit barn komme i institution efter en smitsom sygdom?

Når dit barn er sygt, kan det ikke passes i dagtilbuddet. Du kan derfor komme ud for, at du bliver kontaktet af personalet fra institutionen, der beder dig hente dit barn.

Disse regler er fastsat for at forebygge, at andre børn i institutionen bliver smittet.

Du kan læse, hvornår dit barn kan komme i insitution igen i Sundshedsstyrelsens vejledning om Smitsomme sygdomme hos børn og unge 

Børnemiljø

Børnemiljøvurdering ser på, hvordan børn trives med hinanden, de voksne og de aktuelle rammer inde og ude. De fysiske, psykiske og æstetiske forhold i et dagtilbud udgør børnemiljøet

Alle institutioner i Ishøj har udfyldt et spørgeskema, der kortlægger børnemiljøet. Du kan finde spørgeskemaet på institutionernes hjemmesider. Spørgeskemaerne er institutionernes egen vurdering af, hvordan det ser ud med børnemiljøet i netop deres institution. Mange har efterfølgende lavet yderligere tiltag for at følge op på undersøgelsens resultater.

Kvalitetsrapport for dagtilbud

Kvalitetsrapporten fungerer som et dialog- og udviklingsredskab mellem dagtilbud, Center for Børn og Undervisning og Ishøj Byråd

Kvalitetsrapporten giver en status og forslag til udvikling på dagtilbudsområdet.

Forældreindflydelse

Få indflydelse på dagligdagen i dit barns dagtilbud

Som forælder kan du få indflydelse på dagligdagen i dit barns dagtilbud, hvis du bliver valgt ind i forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsen består af forældre og personalerepræsentanter og er med til at fastlægge de pædagogiske principper, institutionens budget og økonomi og ansættelse af nyt personale.

Du kan se institutionernes forældrebestyrelse under den enkelte institutions hjemmeside.

Inklusionsguide

Her kan du læse kommunens fælles inklusionsguide.

Kontakt

Center for Dagtilbud og Uddannelse

Ishøj Store Torv 20, 5.
2635 Ishøj

cdu@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 26. februar 2018