Hvad kan vi hjælpe med?

Landzonetilladelse til at indrette Bed and Breakfast

Landzonetilladelse til at indrette Bed and Breakfast i overflødiggjort landbrugsbygning på Torslundevej 6, matr. nr. 16a, Torslundemagle By, Torslunde

Landzonetilladelse til at indrette Bed and Breakfast i overflødiggjort landbrugsbygning på Torslundevej 6. 

Der er søgt om tilladelse til at indrettet Bed and Breakfast i overflødiggjort landbrugsbygning på landbrugsejendommen beliggende ved Torslundevej 6 (matr.nr. 16a, Torslundemagle By, Torslunde).

Det ansøgte forudsætter en landzonetilladelse jf. Planloven § 35 stk. 1 grundet ændret anven-delse.

Læs landzonetilladelsen her.

Se situationsplan her.

Kontakt

Byggesager

Ishøj Store Torv 20, 3. sal
2635 Ishøj

byg@ishoj.dk

Tlf. 43577510Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 29. august 2017