Hvad kan vi hjælpe med?

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand til St. Vejleå

Ishøj Forsyning får midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand (regnvand) fra delvist befæstede opland samt kommende letbanetracé til St. Vejleå

Ishøj Kommune meddeler hermed midlertidig tilladelse til Ishøj Forsyning til udledning af overfladevand (regnvand) fra delvist befæstede opland samt kommende letbanetracé til St. Vejleå i Ishøj Kommune. Forud for etablering af letbanen skal flyttes en eksisterende regnvandsgrøft. Tilladelsen meddeles i medfør af: 

• Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25/11/2019 § 28 
• Bekendtgørelse nr. 951 af 13/09/2019 om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kap 3. og 4 

Klagefristen udløber torsdag d. 2. januar 2020. 

BilagStørrelse
Afgørelse inkl. klagevejledning691.72 KB
Kortbilag 1 - Oplandsoversigt til grøft3.59 MB
Kortbilag 2 - Skitse af grænseflade335.52 KB

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 4. december 2019