Hvad kan vi hjælpe med?

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand til St. Vejleå

Ishøj Forsyning får midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand (regnvand) fra delvist befæstede opland samt kommende letbanetracé til St. Vejleå

Ishøj Kommune meddeler hermed midlertidig tilladelse til Ishøj Forsyning til udledning af overfladevand (regnvand) fra delvist befæstede opland samt kommende letbanetracé til St. Vejleå i Ishøj Kommune. Forud for etablering af letbanen skal flyttes en eksisterende regnvandsgrøft. Tilladelsen meddeles i medfør af: 

• Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25/11/2019 § 28 
• Bekendtgørelse nr. 951 af 13/09/2019 om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kap 3. og 4 

Klagefristen udløber torsdag d. 2. januar 2020. 

BilagStørrelse
Afgørelse inkl. klagevejledning691.72 KB
Kortbilag 1 - Oplandsoversigt til grøft3.59 MB
Kortbilag 2 - Skitse af grænseflade335.52 KB

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Ishøj Rådhus og Borgerservice er lukket for personlig betjening til og med den 10. maj 2020:

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Midlertidige telefonnumre til og med den 10. maj 2020:

  • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
  • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
  • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse og Nem-ID: Tlf. 4357 7293
  • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
  • Råd & Vejledning: Tlf. 4357 7297
  • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
  • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 4. december 2019