Hvad kan vi hjælpe med?

Misbrugsbehandling

Ishøj Kommune tilbyder behandling for misbrug af rusmidler og alkohol

Har du spørgsmål om stof- eller alkoholproblematikker?

Kontakt Pitstops anonyme rådgivning, på tlf.nr: 20 69 28 33, hvis du er berørt af misbrug og ønsker rådgivning.

Telefonen er åben for henvendelse;

Mandag-torsdag kl. 9.00-15.30
Fredag                kl. 9.00-14.00

Det er også muligt at bestille tid til en anonym og uforpligtende forsamtale, direkte på Pitstops hjemmeside.


 

Behandling af alkoholmisbrug

Vejen til behandling

Som borger har du to indgange til behandling:

 • Du kan tage kontakt til Ishøj Kommune på telefon 43 57 75 75 og bede om at tale med en misbrugsrådgiver.
 • Du kan selv tage kontakt til et behandlingssted. 

Hovedparten af behandlingen for alkoholmisbrug varetages af Novavi, som kommunen har en samarbejdsaftale med.

Behandlingsformer

Ishøj Kommune tager altid udgangspunkt i dine unikke udfordringer, når vi skal finde et behandlingsforløb. Der er derfor flere forskellige behandligsforløb afhængig af din situation. Som hovedregel tilbyder kommunen følgende: 

 • Afrusningsforløb
 • Samtaleforløb ved en læge eller behandler
 • Abstinensbehandling
 • Medicinsk behandling

Som borger med et alkoholproblem har du altid fire grundlæggende rettigheder i forbindelse med behandlingen, som kommunen skal overholde:

1. Alkoholbehandling er et gratis tilbud.
2. Borgere med alkoholproblemer kan altid henvende sig anonymt.
3. Alkoholbehandlingen iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig.
4. Borgere kan frit vælge behandling på alkoholambulatorium, uanset hvor de bor.

Behandling af et stofmisbrug

Sådan kan du få hjælp

Hvis du har et misbrug og ønsker en uforpligtende samtale om, hvad du kan gøre for at komme ud af det, kan du kontakte Ishøj Kommunes behandlingstilbud Pitstop på telefon 20 69 28 33. 

Pitstop, der åbnede den 23. april 2015, har tre misbrugsbehandlere tilknyttet. De har flere års erfaring med behandling af unge med stofmisbrug.

Du kan læse mere om Pitstop på tilbuddets hjemmeside.

Behandlingsmuligheder

Alle vores borgere er forskellige, og det gælder også de borgere, som har et misbrug. Derfor har Ishøj Kommune er række forskellige samarbejdspartnere, så vi kan tilbyde et forløb, som passer netop til dig og dine behov. Tilbuddene er blandt andet tilpasset ud fra:

 • Din alder
 • Hvor længe du har været misbrugende
 • Typen af misbrug

Tilbuddene kan for eksempel indeholde:

 • Udredning ved en psykiater
 • Samtaleforløb
 • Substitutionsbehandling
 • Anden medicinsk behandling
 • Afrusning
 • Familiebehandling

Gratis, anonym stofbehandling

TILBUD TIL BORGERE, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER OG SOM IKKE HAR SOCIALE PROBLEMER.

Har du arbejde eller er under uddannelse, men har dit forbrug af illegale rusmidler taget overhånd? Så er tilbuddet om gratis, anonym stofbehandling måske et tilbud for dig.

Fra 1. juli 2015 er det lovkrav, at kommunerne tilbyder gratis og anonym stofbehandling til borgerne, som bruger illegale rusmidler, og som ikke har sociale problemer. I den forbindelse har Ishøj og Vallensbæk kommuner indgået samarbejde med Fonden Novavi og med KABS om anonym misbrugsbehandling. 

Novavis behandlingstilbud, der ligger i Lyngby og Hvidovre, er til dig over 25 år. Er du under 25 år, kan du ud over tilbuddene i Lyngby og Hvidovre vælge et særligt tilbud for unge, som ligger i København. Behandlingstilbuddet omfatter uanset sted et 14 ugers gruppetilbud, hvor gruppen mødes en gang om ugen, samt to individuelle samtaler.

KABS tilbyder anonym behandling via KABS City i København. 

Hvis du ønsker at begynde i anonym behandling eller høre mere om Novavis og KABS’ tilbud, skal du kontakte Pitstop i Ishøj Kommune, som vil hjælpe dig med at finde ud af, hvilket tilbud, der er det rette for dig. Du er naturligvis 100 % anonym.

Kontaktoplysninger til Pitstop: 

Ishøj Søvej 1, 2635 Ishøj

Pitstop@ishoj.dk

Telefon 20 69 28 33

Hvad gør jeg, hvis min partner, mor eller far drikker?

Er du pårørende til en misbruger, er du velkommen til at henvende dig til Borgerservice på telefon: 43 57 75 75.  Al henvendelse er anonym.

Har du selv brug for hjælp som pårørende?

Som pårørende til en misbruger kan du selv have behov for hjælp. Du kan tumle med spørgsmål om, hvad du kan gøre eller hvem du kan henvende dig til. Eller du kan have et behov for at tale med nogen om det, som presser sig på.

En pårørende kan være:

 • En kæreste
 • En ægtefælle
 • Et barn
 • En forældre
 • En ven
 • En kollega eller lignende

Fælles er, at en pårørende også bliver påvirket af misbruget og derfor kan få behov for hjælp. 

Drikker din mor eller far for meget, kan du få hjælp

Hvis du gerne vil have hjælp, er det en god idé at tage fat i en voksen, som du stoler på. Det kan fx være en skolelærer, en nabo eller en i familien. Den voksne kan hjælpe dig med at tale med dine forældre eller med at få en snak med en socialrådgiver fra kommunen. Du er velkommen til at ringe til Borgerservice på telefon: 43 57 75 75. 

Hjælp til børn og voksne
Som pårørende kan du ringe anonymt til Ishøj Kommune eller til et behandlingstilbud som Novavi.

Novavi tilbyder rådgivning til både børn og voksne samt familierådgivning.

Du kan her læse mere om Novavis tilbud

Novavi Ung Revers

Ung Revers tilbyder gratis hjælp til børn og unge under 25 år, som er vokset op i familier med misbrug. I Ung Revers ved vi, hvad alkohol og stoffer kan gøre ved en familie. Vi ved også, at man som barn og ung ofte går rundt med det alene. Vi hjælper børn og unge til et liv uden familiens rus.

Vores tilbud er gratis, og alle kan henvende sig til os uanset bopælskommune. Ung Revers har afdelinger i 9 byer - Odense, Helsingør, Lyngby, Herlev, Glostrup, Roskilde, Køge, Ringsted og Korsør. Du finder kontaktoplysninger på de enkelte afdelinger på www.ungrevers.dk. Man behøver ikke at bo i en af de 9 byer for at benytte sig af Ung Revers’ tilbud.

Vi tilbyder samtaleforløb for børn og deres familier fra 0 – 17 år og samtaleforløb for unge fra 16 – 24 år (individuelt eller gruppeforløb). Den unge over 18 år kan deltage anonymt, men for unge under 18 år kræves der samtykke fra deres forældre for, at de kan deltage i et forløb hos os.

Besøg Ung Revers på Facebook

Du kan også tage kontakt til projektleder Tina Skovsted på tsko@novavi.dk eller tlf. 2370 7759

Novavi

Drikker du for meget, eller er du pårørende til en, der drikker for meget, kan du gratis, anonymt og uden tidsbestilling henvende dig hos Novavi:

Novavi Glostrup, Hovedvejen 140-146, 2600 Glostrup

Telefon 39 45 55 00.

Fællesskab uden alkohol

En vigtig del af Novavis tilbud er socialt samvær i alkoholfrie rammer, hvor du får mulighed for at indgå i netværk og få støtte og rådgivning fra andre, der selv har haft problemer med alkohol.

Ishøj Bycenters læger 
Ishøj Bycenter 
Ishøj Store Torv 22, 2.sal 
2635 Ishøj
Telefon: 9243 9161 og 9243 9160
Mail: glostrup@novavi.dk

Åbningstider mandage og torsdage fra kl. 16.00 til 19.00.

Behandling hos Novavi

Behandlingen består af:

 • Ambulant abstinensbehandling
 • Medicinsk supplerende behandling
 • Individuelle samtaler med læge/alkoholbehandler/psykolog

Læs mere om Novavi

Misbrugspolitik og kvalitetsstandarder

Du kan læse mere om alkohol- og stofmisbrug i kommunen misbrugspolitik og kvalitetsstandarder for behandling.

Ishøj og Vallensbæk kommuner har udarbejdet en fælles misbrugspolitik, som er gældende i begge kommuner. Sammen med politikken er også en handleplan, som viser den konkrete udmøntning af politikken.Har du spørgsmål til misbrugspolitikken eller til kommunens opgaver på misbrugsområdet i øvrigt, kan du henvende dig til Ishøj Kommune på 43 57 75 75.

Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Handleplan til misbrugspolitikken

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug

Frit valg og behandlingsgaranti?

For både alkohol- og stofmisbrug er der frit valg og behandlingsgaranti. Behandlingsgarantien indebærer, at behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter din henvendelse til kommunen. Frit valg betyder, at du selv kan vælge behandlingstilbud, hvis kommunen kan godkende den behandling, der tilbydes.

Kontakt

Pitstop

Ishøj Søvej 1
2635 Ishøj

Pitstop@ishoj.dk

Tlf. 20692833Senest opdateret 14. maj 2019