Hvad kan vi hjælpe med?

Misbrugsbehandling

Ishøj Kommune tilbyder behandling for misbrug af rusmidler og alkohol

Har du spørgsmål om stof- eller alkoholproblematikker?

Kontakt Pitstops anonyme rådgivning, på tlf.nr: 2069 2833, hvis du er berørt af misbrug og ønsker rådgivning.

Telefonen er åben for henvendelse;

Mandag-torsdag kl. 9.00-15.30
Fredag                kl. 9.00-14.00

Det er også muligt at bestille tid til en anonym og uforpligtende forsamtale, direkte på Pitstops hjemmeside: www.pitstop.ishoj.dk.


 

Behandling af alkoholmisbrug

Vejen til behandling for alkoholmisbrug

Som borger har du to indgange til behandling:

  • Du kan tage kontakt til Pitstop på telefon 2069 2833, hvis du ønsker afklaring vedr. et eventuelt alkoholmisbrug.
  • Du kan selv tage direkte kontakt til et godkendt behandlingssted. 

Hovedparten af behandlingen for alkoholmisbrug varetages af Novavi, som kommunen har en samarbejdsaftale med.

Behandlingsformer

Der tages udgangspunkt i det individuelle behandlingsbehov, når et behandlingsforløb sammensættes. 

Et forløb kan i forskelligt omfang indeholde:  

  • Abstinensbehandling
  • Medicinsk behandling
  • Afrusningsforløb
  • Samtaleforløb ved en læge eller behandler
  • Gruppebehandling

Som borger med et alkoholproblem har du altid fire grundlæggende rettigheder i forbindelse med behandlingen, som kommunen skal overholde:

1. Alkoholbehandling er et gratis tilbud.
2. Borgere med alkoholproblemer kan altid henvende sig anonymt.
3. Alkoholbehandlingen iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig.
4. Borgere kan frit vælge behandling på et godkendt alkoholambulatorium, uanset hvor de bor.

Behandling af rusmiddelmisbrug

Sådan kan du få hjælp

Hvis du har et misbrug og ønsker en anonym og uforpligtende samtale om, hvad du kan gøre for at komme ud af det, kan du kontakte Ishøj Kommunes behandlingstilbud Pitstop på telefon 2069 2833. 

Du kan læse mere om Pitstop på tilbuddets hjemmeside, her kan du også booke en tid til en anonym forsamtale.

Gratis, anonym misbrugsbehandling

Har du et arbejde eller er du under uddannelse og har dit forbrug af illegale rusmidler taget overhånd?
Har du ikke andre sociale problemer, ud over dit misbrug?
Er muligheden for anonymitet afgørende for hvorvidt du vil ønsker at indgå i behandling?

Så er tilbuddet om gratis, anonym stofbehandling måske relevant for dig.

Bestil tid til en anonym forsamtale på:

www.pitstop.ishoj.dk

Du er også velkommen til at henvende dig personligt, telefonisk eller via mail for at høre nærmere på:

Ishøj Søvej 1A
2635 Ishøj

Telefon: 2069 2833

Mail: Pitstop@ishoj.dk

Er du berørt af et andet menneskes misbrug?

Det kan være svært at være pårørende til et menneske med misbrug. Misbrug påvirker ofte dem, der omgiver den misbrugende.  Derfor vil man som pårørende kunne opleve et behov for støtte, rådgivning og afklaring.

Du er altid velkommen til at henvende dig direkte til Pitstops anonyme telefonrådgivning på Tlf.: 2069 2833, hvis du som pårørende ønsker hjælp til at håndtere misbrugsrelaterede problemstillinger.

Hos Pitstop defineres pårørende ikke blot den nærmeste familie. Det kan også være, at du er ven, skolelærer, fodboldtræner eller noget helt andet. Det væsentligste er, at du er berørt af en misbrugsproblematik, og at du oplever behov for støtte.

Som pårørende til et menneske med misbrug kan Pitstop udover telefoniskrådgivning, tilbyde dig op til 5 anonyme individuelle samtaler. Her kan du tale med en af Pitstops behandlere om dine oplevelser, hvordan du passer på dig selv, og hvordan du håndterer at leve med den eventuelle bekymring og magtesløshed, der kan følge med, når dine forsøg på at hjælpe ikke altid nytter.

Hvis dit behov for samtaler overstiger dette, kan Pitstop, efter aftale, tilbyde dig et pårørende forløb. Her vil dine data dog blive registreret hos Pitstop, hvilket vil sige, at du ikke længere har mulighed for at være anonym.

Herudover tilbyder Pitstop faglig sparring for fagpersoner med misbrugsrelaterede problemstillinger.

Besøg Pitstops hjemmeside, for at bestille en tid til en gratis og anonym forsamtale:

https://pitstop.ishoj.dk

Novavi

Drikker du for meget, kan du gratis, anonymt og uden tidsbestilling henvende dig hos Novavi:

Novavi Glostrup, Hovedvejen 140-146, 2600 Glostrup

Telefon: 3945 5455

Fællesskab uden alkohol

En vigtig del af Novavis tilbud er socialt samvær i alkoholfrie rammer, hvor du får mulighed for at indgå i netværk og få støtte og rådgivning fra andre, der selv har haft problemer med alkohol.

Ishøj Bycenters læger 
Ishøj Bycenter 
Ishøj Store Torv 22, 2.sal 
2635 Ishøj
Telefon: 9243 9161 og 9243 9160
Mail: glostrup@novavi.dk

Åbningstider mandage og torsdage fra kl. 16.00 til 19.00.

Behandling hos Novavi

Behandlingen består af:

  • Ambulant abstinensbehandling
  • Medicinsk supplerende behandling
  • Individuelle samtaler med læge/alkoholbehandler/psykolog

Læs mere om Novavi

Misbrugspolitik og kvalitetsstandard

Du kan læse mere om alkohol- og stofmisbrug i kommunens misbrugspolitik og kvalitetsstandard for behandling.

Ishøj og Vallensbæk kommuner har udarbejdet en fælles misbrugspolitik, som er gældende i begge kommuner. Sammen med politikken er også en handleplan, som viser den konkrete udmøntning af politikken.Har du spørgsmål til misbrugspolitikken eller til kommunens opgaver på misbrugsområdet i øvrigt, kan du henvende dig til Ishøj Kommune på 43 57 75 75.

Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Handleplan til misbrugspolitikken

Ishøj og Vallensbæk Kommuners kvalitetsstandard for alkohol- og rusmiddelbehandling

Hurtig-guide til kvalitetsstandarden

Frit valg og behandlingsgaranti?

For både alkohol- og stofmisbrug er der frit valg og behandlingsgaranti. Behandlingsgarantien indebærer, at behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter din henvendelse til kommunen. Frit valg betyder, at du selv kan vælge behandlingstilbud, hvis kommunen kan godkende den behandling, der tilbydes.

Kontakt

Pitstop

Ishøj Søvej 1
2635 Ishøj

Pitstop@ishoj.dk

Tlf. 20692833Senest opdateret 17. december 2020