Hvad kan vi hjælpe med?

Mobil-testcenter

Oplysninger om behandling af dine og/eller dit barns data i forbindelse med frivillig Covid-19 test på mobilt testcenter i Ishøj Kommune.

Ishøj Kommune er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med test af Covid-19 på det mobile test-center.

Vores kontaktoplysninger er følgende:
Ishøj Kommune
Ishøj Store Torv 20, 5. sal
2635 Ishøj
Telefon: 43 57 75 75

Du kan kontakte os med sikker digital post via siden https://ishoj.dk/send-sikker-digital-post-til-ishoej-kommune

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med behandlingen af personoplysningerne er at muliggøre Ishøj Kommunes opgaver i forhold til smitteopsporing i tilfælde af Covid-19.

Retsgrundlag for behandlingen

Vi behandler således dine personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, samt databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Da behandlingen baseres på samtykke givet ved testningen. Samtykket gemmes ikke længere end opgaven er under udførsel.

Vi behandler dit CPR-nummer med hjemmel i databeskyttelseslovens 2 § 11, stk. 1, da behandlingen er nødvendig for entydigt at kunne identificere dig.

Kategorier af personoplysninger:

 • CPR
 • Køn
 • Adresseoplysninger
 • Telefonnummer
 • Testsvar: positiv/negativ/inkonklusiv
 • Samtykkke til test
 • Evt. komplikationer
 • Opgivne opfølgning og givne råd

Når du møder op til test

Når du møder op, skal du følge anvisningerne på prøvestedet.

Husk at medbringe dit gule sundhedskort. Hvis du ikke har gult sundhedskort, skal du medbringe billed-ID (pas, kørekort eller legitimationskort).

Modtagere  

Testsvar indberettes via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssy-stem (SEI2), som Ishøj Kommune har en databehandleraftale med.

Hvordan opbevarer Ishøj Kommune dine personoplysninger

Oplysningerne opbevares sikkert i Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2) i 10 år.

De oplysninger vi behandler om dit dig og/eller dit barn, vil blive slettet i henhold til de centrale myndigheders retningslinjer, eller når et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. 

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Ishøj Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne, hvilket sker ved at kontakte kommunen.

Du har følgende rettigheder:

 • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Ishøj Kommune behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandlingen. Du har visse i tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne bortset fra opbevaring med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Vil du klage?

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 

Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver:

Hvis du har spørgsmål til eller er utilfreds med, hvordan kommunen behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

Daniel Bach
Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre
Mail: dpo-d@hvidovre.dk
Tlf. 2399 0519

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 29. marts 2021