Hvad kan vi hjælpe med?

4. dec

Møde i Handicaprådet

Læs mødets dagsorden

Mødelokale Saltkilden, etage 2, Rådhuset

Kategori: Møde, Politik

Dato:

Gratis

Arrangør: Ishøj Kommune