Hvad kan vi hjælpe med?

6. maj

Møde i Udsatterådet

Læs mødets dagsorden

Fællesmøde mellem Udsatteråd og Handicapråd, Mødelokale 216, Vejlebrovej 45

Kategori: Møde, Politik

Dato:

Gratis

Arrangør: Ishøj Kommune