Hvad kan vi hjælpe med?

Movia Flextrafik

Kørselsordning for handicappede, blinde og stærkt svagtsynede

Ishøj Kommune tilbyder en individuel kørselsordning for svært bevægelseshandicappede, blinde og stærkt svagtsynede, der har behov for befordring til og fra fritidsaktiviteter, og som ikke er i stand til at benytte almindelig offentlig transport. Ordningen udbydes i samarbejde med trafikselskabet Movia.

Førerhundebrugere kan som hidtil medtage en førerhund i den individuelle handicapkørsel uden ekstra betaling.

Du skal udfylde skemaet på dette link og sende til cvv@ishoj.dk, hvis du ønsker at blive visiteret til ordningen: https://www.moviatrafik.dk/media/6559/ansoegningsskema-juli18.pdf

Du kan læse mere om ordningen på https://www.moviatrafik.dk/flexkunde/typer-af-flextrafik/flexhandicap

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 2. juli 2018