Hvad kan vi hjælpe med?

Movia Flextrafik

Kørselsordning for handicappede, blinde og stærkt svagtsynede

Ishøj Kommune tilbyder en individuel kørselsordning for svært bevægelseshandicappede, blinde og stærkt svagtsynede, der har behov for befordring til og fra fritidsaktiviteter, og som ikke er i stand til at benytte almindelig offentlig transport. Ordningen udbydes i samarbejde med trafikselskabet Movia.

Førerhundebrugere kan som hidtil medtage en førerhund i den individuelle handicapkørsel uden ekstra betaling.

Du skal udfylde skemaet på dette link og sende til cvv@ishoj.dk, hvis du ønsker at blive visiteret til ordningen: https://www.moviatrafik.dk/media/6559/ansoegningsskema-juli18.pdf

Du kan læse mere om ordningen på https://www.moviatrafik.dk/flexkunde/typer-af-flextrafik/flexhandicap

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Ishøj Rådhus og Borgerservice er lukket for personlig betjening til og med den 10. maj 2020:

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Midlertidige telefonnumre til og med den 10. maj 2020:

  • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
  • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
  • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse og Nem-ID: Tlf. 4357 7293
  • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
  • Råd & Vejledning: Tlf. 4357 7297
  • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
  • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 2. juli 2018